Finançament de Càritas Mallorca

Invertim en esforç i solidaritat.

 Desenvolupam la nostra acció gràcies al finançament públic i privat, transformant aquestes aportacions en les xifres més valuoses, aquelles que parlen de desenvolupament, justícia i esperança.

 

Durant l’any 2023 vàrem rebre un total de 3.806.099 euros mitjançant:

Aportacions privades

65% 2,4 milions d'euros

Mitjançant el suport de donants, participants, empreses i institucions, entitats d’economia social, herències i llegats.

Aportacions públiques

35% 1,3 milions d'euros

Integrades per les aportacions de les administracions europea, central, autonòmica i local.

Les nostres fonts de finançament

Coneix al detall com ens finançam amb les aportacions privades i públiques.

APORTACIONS PRIVADES

Suscripcions, donacions, i llegats 49,3%

Campanyes, Parròquies i entitats religioses 9,5%

Venda de productes i serveis 12,1%

Entitats privades 27,2%

Altres 1,2%

APORTACIONS PÚBLIQUES

Administració Local e Insular 26,17

Administració Autonòmica 45,4%

Administració Central 11,9%

Administració Europea 16,7%

APORTACIONS PRIVADES

Suscripcions, donacions, i llegats 30,7%

Campanyes, Parròquies i entitats religioses 7,1%

Venda de productes i serveis 6,7%

Entitats privades 12,9%

Altres 0,7%

APORTACIONS PÚBLIQUES

Administració Local  4,4%

Administraó Insular 10,06%

Administració Autonòmica 18,8%

Administració Central 1%

Administració Europea 7,1%

APORTACIONS PRIVADES

Subscripcions, donacions i llegats 41,5%

Campanyes, Parròquies i entitats religioses 8,5%

Venda de productes i serveis 6,3%

Entitats privades 10%

Altres 0,12%

APORTACIONS PÚBLIQUES

Administració Local 4,2%

Administració Insular 10,03%

Administració Autonòmica 14%

Administració Central 0,4%

Administració Europea 5,3%

APORTACIONS PRIVADES

Subscripcions, donacions i llegats 22%

Campanyes, Parròquies i entitats religioses 15%

Venda de productes i serveis 2,4%

Entitats privades 8,1%

Altres 1,5%

 

APORTACIONS PÚBLIQUES

Administració Local 5,6%

Administració Insular 5’8%

Administració Autonòmica 34%

Administració Central 0,3%

Administració Europea 2,9%

APORTACIONES PRIVADAS

Subscripcions, donacions i llegats 32%

Campanyes, Parròquies i entitats religioses 20%

Venda de productes i serveis 7,6%

Entitats privades 4,5%

Altres 2,6 %

APORTACIONS PÚBLIQUES

Administració Local 8 %

Administració Insular 7,8%

Administració Autonòmica 13%

Administració Central 0,8%

Administració Europea 2,8%

 Aportacions privades

Persones que es comprometen i donen suport a la tasca de Càritas amb una col·lboració econòmica periòdica o puntual.

Col·laboren amb l’acció de Càritas mitjançant donacions econòmiques i altres propostes relacionades amb la seva activitat.

Ingressos d’empreses de d’inserció, cooperatives i comerç just.

Donacions realitzades en testament.

Aportacions realitzades als programes per les persones acompanyades.

Vendes, rendiments financers i altres.

Aportacions públiques

Fons i ajudes procedents de administracions locals i insulars.

Fons i ajudes procedents d’administracions autonòmiques.

Fons i ajudes procedents de l’administració Central.

Fons i ajudes procedents de la Unió Europea.

Com distribuïm aquest finançament?

Coneix en detall com vàrem distribuïr a 2023 totes les aportacions rebudes.

  

Acció
social

2,1 milions d'euros

 

Economia
solidària

1,17 milions d'euros

 

Cooperació
Internacional i Emergències

137 mil euros

 

Serveis
Transversals

494mil euros

 


Comunicació

118mil euros

Com distribuïm aquest finançament?

Coneix al detall com vàrem distribuïr a 2020 totes les aportacions rebudes.

  • Acció social: 1,9 milions d’euros. 
  • Economia solidària: 1,1 milions d’euros.
  • Cooperació i emergències: 199 mil euros.
  • Serveis transversals: 485 mil euros. 

540 mil euros en ajudes per a habitatge, necessitats bàsiques, transport, educació i salut.

221 mil euros en beques de formació , inserció i ocupació  

Cada Càritas Diocesana publicarà als seus respectius canals els comptes i pressuposts anuals.

A continuació, s’adjunten els darrers quatre comptes anuals corresponents a Càritas Mallorca:

Comptes 2022 Comptes 2021 Comptes 2020 Comptes 2019

 

Ara que ja coneixes com ens finançam, hi vols col·laborar?

Ajuda’ns a estar on més ens necessiten.