Campaña

La mirada del voluntariat sobre la realitat social

Exposició itinerant de les necessitats detectades en el territori pel voluntariat de Càritas i possibles alternatives.

EXPOSICIÓ ITINERANT

CÒM SORGEIX L’EXPOSICIÓ?

Aquesta exposició sorgeix com a resultat de les 12 jornades de FORMACIÓ ARXIPRESTAL organitzades per Càritas que s’han duit a terme entre el mes de març i juny de 2022, amb el suport de la Direcció Insular de Participació i Joventut del Consell de Mallorca.

Unes jornades que s’han desenvolupat als municipis de Palma, Manacor, Inca, Santanyí i Calvià, a les que hi han participat 207 persones voluntàrias de més de 35 parròquies i 5 projectes diocesans.

L’objectiu era conèixer les necessitats que detecta el voluntariat en el territori així com les alternatives que pensen que des de Càritas hem de portar endavant. Tot això a través de la formació en Doctrina Social de l’Església i del darrer informe FOESSA.

NECESSITATS DETECTADES

L’exposició versa sobre 5 temes principals que han sorgit en totes les formacions i que s’han vist com a necessitats detectades en el territori:

 

DESIGUALTAT EN EL MERCAT DE TREBALL

“Ajudar als pobres amb diners ha de ser sempre una solució provisòria per a resoldre urgències. El gran objectiu hauria de ser sempre permetre’ls una vida digna a través del treball. No existeix pitjor pobresa que aquella que priva del treball i de la dignitat del treball. Perquè un individu pot fer costat a una persona necessitada, però quan s’uneix a uns altres per a generar processos socials de fraternitat i de justícia per a tots, entra en el camp de la més àmplia caritat, la caritat política.” Fratelli Tutti, Papa Francesc.

S’està consolidant un model on el treball digne és un privilegi i no un dret per a totes les persones.

S’ha produït una clara deterioració dels drets. La crisi provocada per la COVID19 ha intensificat els seus efectes en termes d’inseguretat en funció de la major vulnerabilitat dels diferents col·lectius. La precarietat laboral s’ha convertit en una forma de vida i la pobresa s’experimenta a través dels baixos salaris.

 

SOLITUD NO DESITJADA DE LES PERSONES GRANS

“Vam veure el que va succeir amb les persones majors en alguns llocs del món a causa del coronavirus. No havien de morir així. Però en realitat una cosa semblant ja havia ocorregut a causa d’onades de calor i en altres circumstàncies: cruelment descartats. No advertim que aïllar als ancians i abandonar-los a càrrec d’uns altres sense un adequat i pròxim acompanyament de la família, mutila i empobreix a la mateixa família. ” Fratelli Tutti, Papa Francesc.

No és el mateix viure en solitud per decisió pròpia, quan es pot viure amb altres persones, que de forma obligada.

En la mesura en què tenim més anys és més probable que visquem una solitud imposada per les circumstàncies, que una solitud triada.

Amb freqüència ens preocupa com arribar a les persones majors que necessiten ser acompanyades.

 

LES PERSONES MIGRANTS EN SITUACIÓ IRREGULAR

“Tant des d’alguns règims polítics populistes com des de plantejaments econòmics liberals, se sosté que cal evitar, costi el que costi, l’arribada de persones migrants. Al mateix temps s’argumenta que convé limitar l’ajuda als països pobres, de manera que toquin fons i decideixin prendre mesures d’austeritat. No s’adverteix que, darrere d’aquestes afirmacions abstractes difícils de sostenir, hi ha moltes vides que es trenquen. Moltes persones fugen de la guerra, de persecucions, de catàstrofes naturals. Unes altres, amb tot dret, busquen oportunitats per a ells i per a les seves famílies. Somien amb un futur millor i desitgen crear les condicions perquè es faci realitat.” Fratelli Tutti, Papa Francesc.

La situació administrativa irregular de les persones migrants s’ha vist incrementada en els últims temps com una conseqüència més de la pandèmia del COVID19, en la qual, a causa de la massiva destrucció d’ocupació i de mitjans de vida, està empenyent a la irregularitat sobrevinguda a moltes d’aquestes persones, les quals, en deixar de tenir una ocupació fixa, es veuen abocades a una situació administrativa irregular, a la pèrdua de drets i a unes condicions de gran vulnerabilitat i invisibilitat social.

 

L’HABITATGE, UN DRET DESNONAT

“La tradició cristiana mai va reconèixer com a absolut o intocable el dret a la propietat privada i va subratllar la funció social de qualsevol forma de propietat privada. El principi de l’ús comú dels béns creats per a tots és el primer principi de tot l’ordenament ètic-social. És un dret natural, originari i prioritari.” Fratelli Tutti, Papa Francesc.

A la nostra comunitat hi ha centenars de persones vivint en allotjaments insegurs, baix amenaça de desnonament o violència, en infra-habitatges, habitacions o espais amuntegats.

La llar és l’element imprescindible per a poder viure amb dignitat. Veiem cada dia que, sense un habitatge digne, és molt difícil accedir i sobretot, mantenir altres drets fonamentals com l’educació, la sanitat, l’ocupació i la protecció social.

 

LA FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT EMMARCADA EN LA REALITAT SOCIAL

 

“La paraula cultura indica alguna cosa que ha penetrat al poble, en les seves conviccions més entranyables i en el seu estil de vida. Si parlem d’una cultura al poble, això és més que una idea o una abstracció. Inclou les ganes, l’entusiasme i finalment una manera de viure que caracteritza a aquest conjunt humà. Llavors, parlar de Cultura de la trobada significa que, com a poble, ens apassiona intentar trobar-nos, buscar punts de contacte, proveir, projectar alguna cosa que ens inclogui en totes les persones.” Fratelli Tutti, Papa Francesc.

El voluntariat és una dels principals senyals d’identitat de Càritas. El compromís dels seus voluntaris i voluntàries, en col·laboració amb diversos agents, permet la realització de les seves accions a favor dels col·lectius exclosos de la nostra societat.

Ara bé, per a poder continuar desenvolupant l’acompanyament social de la forma més adequada possible, és necessari continuar formant-nos per a poder atendre les necessitats del nostre entorn social.

 

I TU QUÈ HI DIUS?

L’exposició pretén que tota persona que la visiti pot donar ALTERNATIVES, pistes o propostes per a donar resposta a aquestes necessitats i poder reorientar l’acció social de Càritas. Participa i aporta alternatives a aquestes necessitats a través d’aquest formulari:

* Campos obligatorios

MÉS INFORMACIÓ:

Si vols més informació de com dur aquesta exposició a la teva Càritas parroquial, poble o barri, posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu comunicacio@caritasmallorca.org o telefona al 971 71 72 89.