Análisis y reflexión31/07/2022

Reunió del Consell Directiu Diocesà

Aprobació dels comptes de Càritas Mallorca i reflexió entorn al Pla Estratègic de l'entitat per als pròxims anys.

Reunió ordinària del Consell Directiu Diocesà,  l’òrgan de govern ,  de representació i gestió de Càritas Diocesana de Mallorca. Un òrgan amb representació  del Bisbat de Mallorca, de la direcció, administració i secretaria general de Càritas Mallorca , així com representants dels voluntariats dels arxiprestats , els coordinadors de les àrees de l’entitat, i un representant de CONFER .

En aquesta darrera reunió que es va celebrar al Seminari Nou, es varen presentar i aprovar els comptes anuals de Càritas Mallorca, uns comptes que tal i com es varen presentar a la Memòria de 2021 han suposat una inversió de 3’8 milions d’euros en acció social, en projectes d’economia solidària, en Cooperació Internacional , així com en iniciatives d’emergència. Destacant també els ingressos de 3’6  milions d’euros ,dels que un 66% són aportacions privades.

A la trobada del Consell Directiu Diocesà també  es va presentar tot el procés de feina i reflexió que s’està fent des de l’any passat entorn al Pla  Estratègic2019-2023, una reflexió que ha consistit en la planificació de diferents trobades tant amb el personal contractat de Càritas com amb el voluntariat dels diferents arxiprestats per a recollir les aportacions d’ aquests agents de Càritas Mallorca. Aportacions que són part del treball que es vol desenvolupar a curt i mitjà termini a l’entitat. Són reptes que es van anunciar en la presentació de la Memòria de Càritas Mallorca i que passen per:

  • Incidir en polítiques públiques, de caràcter social i econòmic i que situïn a la persona en el centre.
  • Promoure l’ocupació decent c.
  • Consolidar les polítiques públiques d’habitatge.
  • Reclamar als poders públics que siguin competents en la garantia de drets.
  • Millorar l’atenció de les persones en tot el territorio.
  • Atendre les noves situacions de vulnerabilitat.

El Consell Directiu Diocesà es reuneix 2 pics a l’any, una d’elles com ha estat en aquest cas per l’aprovació dels comptes anuals.