Noticia27/07/2022

Reglament d’estrangeria: una reforma necessària, encara que limitada

Cinc organitzacions especialitzades en el suport a persones migrants, entre elles Càritas, consideren que encara queden per abordar canvis que facilitin la seva plena integració social i laboral a Espanya

L’aliança formada per cinc organitzacions especialitzades en l’acompanyament social i jurídic de persones migrants i refugiades -Andalusia Acull, Càritas, CEAR, Conviu Fundació CEPAIM i Xarxa Acull- valoren que l’aprovació del Reglament d’Estrangeria per part del Govern suposa un avanç, però té un abast limitat en deixar fora persones en situació d’especial vulnerabilitat. Aquestes cinc entitats van alertar fa ja dos anys sobre la creixent situació de desprotecció de milers de persones estrangeres que viuen al nostre país i van reclamar la modificació d’aquest document per facilitar vies legals i segures i evitar la irregularitat sobrevinguda.

Els avenços afecten fonamentalment els estudiants estrangers que tindran la possibilitat de treballar; a les persones que ja té autoritzacions de residència i treball i la renovació de les quals s’amplia a quatre anys; als qui desitgin reagrupar els seus familiars flexibilitzant-se els requisits econòmics; a les persones estrangeres que portin dos anys a Espanya i que es comprometen a realitzar una formació; a les que porten tres anys a Espanya i aconsegueixen un contracte de treball; i a les persones de tercers països que volen accedir al mercat de treball des de país d’origen a través del catàleg de llocs de difícil cobertura.

Totes aquestes modificacions estan orientades a facilitar l’accés d’aquestes persones al mercat laboral, però continuen sense abordar-se canvis normatius que garanteixin la plena integració social i laboral de les persones migrants que ja viuen a Espanya en igualtat de condicions.

Reptes pendents

Entre els reptes pendents que s’hagués pogut millorar i abordar es troben la regularització dels fills no nascuts a Espanya, els pares dels quals tinguin autorització de residència i una regulació de la reagrupació que garanteixi el ple dret a la vida familiar. També qüestions relatives a la situació de les persones sol·licitants de protecció internacional o apatridia, el desenvolupament reglamentari del dret d’accés a prestacions socials bàsiques i l’adopció de mesures perquè les persones més vulnerables no quedin excloses de l’administració electrònica.

Les cinc organitzacions signants consideren necessari continuar avançant en la modificació del Reglament d’ estrangeria de forma dialogada i participada de manera en temes cabdals com la flexibilització de la reagrupació familiar, l’ accés als visats de recerca de feina o la necessària sinergia entre la legislació d’ estrangeria i la legislació d’ asil o l’ accés a la protecció social de les persones estrangeres.

En aquest sentit, cal que la política migratòria no només posi el focus en les necessitats del mercat laboral espanyol, sinó que s’ abordin tots els obstacles normatius que impedeixen a la població migrant la seva integració e incorporació a la societat espanyola en igualtat de drets.

DESCARreGAR NOTA

DESCARreGAR IMAtge