Noticia21/03/2024

La reforma del reglament d’Estrangeria, una oportunitat per a limitar els períodes d’irregularitat administrativa

Sis entitats de migració i asil demanen aprofitar l'oportunitat de la nova reforma anunciada pel Govern perquè sigui més ambiciosa

Una aliança de sis organitzacions formada per Andalusia Acull, Càritas, CEAR, CONVIU Fundació Cepaim, Xarxa Acull i Servei Jesuïta a Migrants, la missió dels quals és, entre altres, la defensa dels drets de les persones migrants i refugiades, han presentat propostes de millora en la consulta pública prèvia a una modificació del Reglament d’Estrangeria, que es preveu per al primer semestre d’enguany.

L’anterior reforma del Reglament realitzada en 2022, tenint aspectes molt positius, va poder ser “més ambiciosa”, segons les organitzacions. “L’avaluació de la seva aplicació durant els dos últims anys ha permès detectar qüestions sense resoldre i llacunes jurídiques que es tradueixen en impediments per a la regularització administrativa de moltes persones que, fins i tot comptant amb els requisits establerts, el sistema deixa en la irregularitat”, assenyalen.

Les organitzacions valoren positivament l’obertura d’un nou procés de modificació del Reglament, la reforma del qual es va anunciar el mes de desembre passat en el marc de la Conferència Sectorial de Migracions. Consideren que és necessari aprofitar aquesta oportunitat per a limitar de manera efectiva els períodes d’irregularitat administrativa de manera que es garanteixi el reconeixement de drets per a totes les persones, ajustar els supòsits d’arrelament a les circumstàncies reals de les persones migrades, així com eliminar barreres que dificulten els processos de reagrupació familiar i millorar l’accés de les autoritzacions de residència i treball per a les víctimes de violència de gènere, entre altres.

Recullen així mateix proposades per a garantir l’accés a la justícia i a la denúncia segura per a les persones en situació administrativa irregular que són víctimes de delicte, prevalent la condició de víctima sobre el seu estatut de residència de manera que puguin evitar-se situacions de gran desprotecció, expulsió, infradenuncia i impunitat del denunciat/infractor.

Altres punts que proposen millorar es refereixen a la consolidació dels avanços en l’accés a les autoritzacions de residència i treball de les i els menors no acompanyats quan aconsegueixen la majoria d’edat o en la incorporació de mesures efectives de seguretat jurídica en els casos de devolucions en frontera.

En definitiva, aposten per una reforma legislativa profunda, que no es limiti a simplificar els procediments administratius, sinó que ampliï el marc de protecció i reconeixement de drets de les persones migrants.

DESCARreGAR NOTA

DESCARreGAR IMAGEN

DESCARreGAR VÍDEO