Acción social29/03/2023

Trobades arxiprestals per a créixer en l’acció social de Càritas

Càritas Diocesana de Mallorca ha dut a terme diverses trobades amb els grups d'acció social dels arxiprestats per a redefinir i millorar l'atenció i acompanyament a famílies vulnerables

El Servei a la Comunitat Parroquial és un dels eixos de l’acció social que de manera articulada ofereix Càritas Mallorca per a donar resposta a les diverses realitats socials que s’atenen des de l’entitat, en aquest cas des de les parròquies.

Per a millorar i ser més eficients en aquesta resposta, Càritas Mallorca ha dut a terme diverses trobades als diferents arxiprestats per tal de donar a conèixer el Servei a la Comunitat Parroquial.

En aquestes reunions celebrades en els 6 arxiprestats, (Palma Llevant; Palma Ponent. Pla Nord, Tramuntana Ponent; Migjorn i Llevant), tant els voluntaris com voluntàries així com els rectors de les parròquies han compartit amb les persones de la direcció de Càritas Diocesana de Mallorca així com amb les tècniques socials de l’entitat, el què necessiten i el què demanen des de les parròquies. 

El Servei a la Comunitat Parroquial que ofereix Càritas Diocesana vol ser un servei per a les parròquies, per donar suport a les comunitats en la posada en marxa de la seva acció sociocaritativa o en la continuació de les accions i projectes que ja es duen a terme, des de la proximitat i el respecte a la particularitat de cada territori.

Es valora que en un primer moment es pugui fer un estudi de les necessitats del territori per part de la comunitat parroquial, observant les realitats i demandes que es produeixen en el dia a dia, exposant les inquietuds i els dubtes que sorgeixen.

L’objectiu d’aquest servei és continuar millorant en l’atenció i acompanyament a la Comunitat Parroquial en l’Acció Caritativa que es duu endavant a cada territori, com està plasmat al Pla estratègic de l’entitat.

Treballar des de la mirada dels drets d’aquestes persones vulnerables o que estan en risc d’exclusió social perquè elles mateixes siguin protagonistes del seu propi procés d’apoderament. Facilitar-los els canals de què disposem, ja siguin de la pròpia entitat com d’altres àmbits socials i comunitaris, perquè puguin potenciar totes les seves capacitats.

I és que Càritas Diocesana de Mallorca és conscient de la feina imprescindible que es duu a terme en els Grups d’Acció Social de les parròquies com a punt neuràlgic de l’atenció a les persones i famílies vulnerables. Una primera porta on, no sols es dona resposta assistencial, sinó també emocional, per això la necessitat d’escoltar i valorar el treball que es desenvolupa en aquests espais d’acollida i atenció.