Noticia16/05/2023

La Xarxa Espanyola contra el Tràfic de Persones, de la qual Càritas forma part, urgeix al Govern Central l’aprovació de la llei

Demanen que l'avantprojecte de llei sigui aprovat en el pròxim Consell de Ministres i que es tramiti sota el procediment d'urgència

La Xarxa Espanyola Contra el Tràfic de Persones (RECTP), de la qual Cáritas Española és entitat col·laboradora, considera que estem davant una oportunitat històrica per a garantir de manera integral la protecció de les víctimes de tràfic i explotació d’éssers humans en totes les seves formes.

Segons dades de 2022 del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i Crim Organitzat (CITCO) del Ministeri de l’Interior, tan sols 129 persones van ser identificades com a víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual, de les més de 6.600 persones detectades en situació de risc per tràfic d’éssers humans i explotació sexual. Aquestes dades no reflecteixen la dimensió real d’aquesta greu violació de drets humans. D’acord amb l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNDOC) es calcula que, per cada víctima de tràfic identificat, existeixen 20 més sense identificar.

Des dels diferents mecanismes internacionals, en particular, el Grup d’Expertes contra el Tràfic d’Éssers humans del Consell d’Europa (GRETA), insta les autoritats espanyoles, en el seu informe d’avaluació sobre Espanya de 2018, a adoptar un pla integral que abordi totes les formes de tràfic, qualsevol que fora la finalitat d’explotació perseguida i no sols la tracta amb finalitats d’explotació sexual, i a millorar els procediments d’identificació i assistència a les víctimes.

El Pla Normatiu Anual 2023, el Pla Operatiu per a la Protecció dels drets humans de les dones i les nenes víctimes de tràfic, explotació sexual i dones en contextos de prostitució (Pla Camí, 2022-2026), l’Estratègia Estatal contra Violències Masclistes (2022-2025), l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible (2030) i el Pla Estratègic Nacional contra el Tràfic i l’Explotació d’Éssers humans (PENTRA, 2021-2023) contemplen la voluntat del Govern de posar en marxa una llei orgànica integral contra el tràfic i explotació d’éssers humans que abordi totes les formes de tràfic i que doni resposta a les recomanacions de mecanismes internacionals.

De la mateixa manera, l’Estratègia d’Erradicació de la violència sobre la infància i l’adolescència preveu l’adopció de reformes legislatives alineades amb l’EL 8/2021 que garanteixin una aproximació integral a la violència cap a la infància i l’adolescència, inclosa el tràfic de nenes, nens i adolescents.

No obstant això, a pocs mesos que finalitzi la legislatura, sembla que hi ha absoluta falta de voluntat política per part de l’Executiu de complir amb aquest compromís i amb les seves obligacions internacionals. Per això, demanem al Govern que, en el pròxim Consell de Ministres, que es celebra en aquest mes de maig, aprovi l’avantprojecte de llei perquè pugui iniciar la seva tramitació parlamentària i protegeixi els drets de totes les víctimes.

Des de la RECTP portem més de deu anys insistint a les autoritats espanyoles en la necessitat que l’Estat compti amb una llei integral que abordi totes les formes de tràfic, tipus d’explotació i formes d’esclavitud. El mes de desembre la RECTP va fer aportacions a l’avantprojecte de llei en línia amb els estàndards internacionals durant el tràmit d’audiència i també es va dirigir als Ministeris competents per a traslladar-los les seves preocupacions i recomanacions. Des de llavors han passat ja cinc mesos i continuem esperant la seva aprovació.

Moment crític

Les organitzacions de la societat civil demanem al Govern que aprovi urgentment l’avantprojecte de llei en el pròxim Consell de Ministres. Estem en un moment crític a nivell polític amb eleccions autonòmiques i municipals molt pròximes i amb Espanya ostentant la Presidència de la UE a partir de l’1 de juliol de 2023.

El Govern no ha de deixar passar aquesta oportunitat perquè la llei es pugui tramitar de manera urgent en el Parlament i s’aprovi abans que es produeixi la dissolució de les Corts Generals en l’últim trimestre de l’any. De no fer-se, lamentablement Espanya haurà incomplert amb el seu compromís amb les víctimes de tràfic d’éssers humans i també amb les seves obligacions internacionals. Només es tracta de voluntat política. A quina espera el Govern per a fer-lo?

Organitzacions membre de la RECTP: A21, APRAMP, Askabide, Asociación Amar Dragoste, Asociación Nueva Vida, Asociación Trabe, CEAR, Diaconía, FAPMI, Federación Andalucía Acoge, Federación de Mujeres Progresistas, Fiet Gratia, Fundación Amaranta, Fundación APIP-ACAM, Fundación Cepaim, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, Oblatas, ONG Rescate, Programa Daniela, Proyecto Esperanza, Themis, Villa Teresita y Womenslinkworldwide; además de las organizaciones colaboradoras de la RECTP: Accem, Amnistía Internacional, Antena Sur contra la Trata, Cáritas, Cruz Roja y Save the Children.