Noticia28/07/2022

La Fundació FOESSA inclou per primera vegada l’assaig en la seva VI edició del Concurs de Recerca Realitzada

Les obres hauran de ser inèdites i podran presentar-se fins al pròxim 23 de setembre

La Fundació FOESSA ha convocat el VI Concurs de Recerca Realitzada i Assaig, al qual podrà optar qualsevol obra que no hagi estat presentada simultàniament en cap altre concurs ni editada en cap modalitat.

Segons les BASES del Concurs, “podrà presentar-se qualsevol tipus d’assaig o recerca pròpia ja realitzada en l’àmbit de les Ciències Socials, podent ser tant de caràcter qualitatiu com quantitatiu, bé sobre la base de dades primàries, secundaris o tots dos”.

Així mateix, les recerques i assajos hauran d’estar “relacionats amb les temàtiques incloses en els quatre eixos fonamentals que sintetitzen les línies de recerca de la Fundació FOESSA: Estructura social i desigualtat; Agents i actors socials; Dimensió internacional del desenvolupament i processos globals; i Metàfores que generen model social”.

Podran optar al Premi totes les persones majors d’edat que ho desitgin, qualsevol que sigui la seva nacionalitat o procedència; que siguin autors i titulars de tots els drets d’autor inherents al projecte que presenten. Les obres han d’estar escrites en castellà i no correspondre a autors morts amb anterioritat a l’anunci d’aquesta convocatòria. Podran ser individuals o col·lectives.

Jurat compost per experts

El termini d’admissió d’originals acaba el dia 23 de setembre de 2022, a les 23.59 hores. La presentació al premi implica per a l’autor o autors l’acceptació íntegra i incondicional de les Bases de la convocatòria, així com el consentiment de l’autor a la divulgació de l’obra presentada en cas de resultar premiada.

El Jurat estarà compost per experts independents i multidisciplinaris reconeguts en l’àmbit de les ciències socials i la seva fallada, que serà comunicat personalment a l’autor o autors del treball guanyador, es farà públic a través de la pàgina web de l’organització (www.foessa.es). La comunicació de la fallada es realitzarà el mes d’octubre de 2022. El premi podrà ser declarat desert i la decisió del jurat serà inapel·lable.

El Premi consistirà en la publicació de l’obra guardonada en la Col·lecció d’Estudis de la Fundació FOESSA. Cáritas Española serà la responsable d’aquesta edició.

La Fundació FOESSA és una entitat privada sense ànim de lucre, d’àmbit estatal, fundada per Càritas Espanyola en 1965. Entre els seus propòsits principals estan servir als interessos generals de la societat a través de la recerca aplicada i la difusió de temes socials, la promoció i realització d’estudis i recerques relatius a la realitat social, cultural i econòmica d’Espanya i d’altres països.

DESCARreGAR NOTA 

DESCARreGAR BASES