Noticia10/11/2022

FOESSA amplia el termini per a la presentació de treballs del VI Concurs de Recerca Realitzada i Assaig

La convocatoria se cerrará el 11 de diciembre debido a la avalancha de solicitudes de clarificación en torno a la nueva modalidad de ensayo

La Fundació FOESSA ha decidit ampliar el termini de presentació de treballs per a la VI Concurs de Recerca Realitzada i Assaig, al qual podrà optar qualsevol obra que no hagi estat presentada simultàniament en cap altre concurs ni editada en cap modalitat. A causa de l’allau de sol·licituds de clarificació entorn de la modalitat d’assaig, la convocatòria vencerà el pròxim 11 de desembre.

Segons les BASES del Concurs, “podrà presentar-se qualsevol tipus d’assaig o recerca pròpia ja realitzada en l’àmbit de les Ciències Socials, podent ser tant de caràcter qualitatiu com quantitatiu, bé sobre la base de dades primàries, secundaris o tots dos”. També s’admetran assajos que no precisen necessàriament de suport en dades, si bé tant en recerca com en assaig, les obres han de respondre a criteris de rigor i claredat expositiva.

Així mateix, les recerques i assajos hauran d’estar “relacionats amb les temàtiques incloses en els quatre eixos fonamentals que sintetitzen les línies de recerca de la Fundació FOESSA: Estructura social i desigualtat; Agents i actors socials; Dimensió internacional del desenvolupament i processos globals; i Metàfores que generen model social”.

Podran optar al Premi totes les persones majors d’edat que ho desitgin, qualsevol que sigui la seva nacionalitat o procedència; que siguin autors i titulars de tots els drets d’autor inherents al projecte que presenten. Les obres han d’estar escrites en castellà i no correspondre a autors morts amb anterioritat a l’anunci d’aquesta convocatòria. Podran ser individuals o col·lectives.

El termini d’admissió d’originals acaba el dia 11 de desembre de 2022, a les 23.59 hores. La presentació al premi implica per a l’autor o autors l’acceptació íntegra i incondicional de les Bases de la convocatòria, així com el consentiment de l’autor a la divulgació de l’obra presentada en cas de resultar premiada.

El Jurat estarà compost per experts independents i multidisciplinaris reconeguts en l’àmbit de les ciències socials i la seva fallada, que serà comunicat personalment a l’autor o autors del treball guanyador, es farà públic a través de la pàgina web de l’organització (www.foessa.es).

La comunicació de la fallada es realitzarà el mes de febrer de 2023. El premi podrà ser declarat desert i la decisió del jurat serà inapel·lable.

El Premi consistirà en la publicació de l’obra guardonada en la Col·lecció d’Estudis de la Fundació FOESSA. Càritas Espanyola serà la responsable d’aquesta edició.

La Fundació FOESSA és una entitat privada sense ànim de lucre, d’àmbit estatal, fundada per Càritas Espanyola en 1965. Entre els seus propòsits principals estan servir als interessos generals de la societat a través de la recerca aplicada i la difusió de temes socials, la promoció i realització d’estudis i recerques relatius a la realitat social, cultural i econòmica d’Espanya i d’altres països.

DESCARreGAR NOTA

DESCARreGAR BASES CONCURS