Análisis y reflexión04/02/2023

Els 3er dijous de formació

Un espai de trobada

Aproximadament fa un any, les persones contractades per Càritas Mallorca va fer una trobada per avaluar el Pla Estratègic 2019-2023. Després del fort impacte de la pandèmia, es volia redefinir les línies estratègiques i marcar nous objectius que ens ajudessin a estar al costat de les persones més vulnerables i donar les respostes adaptades a la realitat.

Una de les necessitats que varen sorgir va ser la de connectar, tenir moments de trobada i de compartir el que es fa als diferents espais de Càritas Mallorca. Una de les accions que s’han iniciat ha estat l’apertura d’un espai d’encontre anomenat el “3er dijous de formació” que es celebrarà cada dos mesos i té com a objectiu tenir aquests espais comuns d’aprenentatge i de comunicació entre programes.

L’Acció Social Articulada

A la trobada de gener , treballadors i treballadores de Càritas Mallorca , varen poder compartir l’espai de reflexió sobre el camí que Càritas Mallorca ha marcat per a donar resposta a la demanda d’ajuda social que existeix

La secretària general de Càritas Mallorca, Raquel Ríos, en nom de l’equip de direcció,  va fer de guia de la trobada celebrada a Palma,  recordant que l’objectiu de l’encontre era fer una aturada i reflexió , de tots i totes,  sobre el que fem, com ho fem i què hem de millorar en l’ acollida i acompanyament que des de Càritas s’ofereix a les persones que pateixen una situació de dificultat, desigualtat, d’injustícia.

L’economia solidària i els serveis a la comunitat parroquial, són els dos grans eixos de l’acció social que de forma articulada ofereix Càritas Mallorca i on s’inclouen serveis específics interns com el servei d’Habitatge i persones sens Llar; atenció psicosocial o també assessoria jurídica , i es complementa amb serveis externs com són Accede, d’ itineraris de formació  i el programa Sipeva, el servei d’acompanyament a persones que exerceixen la venda ambulant.

Taules arxiprestals i taules d’aprofundiment

 A partir d’aquest organigrama,   la secretària general  va apuntar  més passes que ja s’estaven fent per redefinir l’acció social de l’entitat com són la creació de les taules arxiprestals, taules on es voldrà dinamitzar i planificar l’acció social de Càritas a través de la coordinació dels diferents programes que estan en marxa i on estaran presents  les tècniques socials de l’entitat, els preveres , i voluntaris/es .  Aquests espais es complementaran  amb les taules de coordinació i taules d’aprofundiment, espais de reflexió on es construiran les alternatives que s’han de donar a les necessitats que es detectant entre la població. Taules que tenen com a referència el Pla Estratègic de l’Entitat.

En aquest moment s’han iniciat les taules de coordinació de : formació a persones en situació administrativa irregular; dels espais d’acollida, informació i orientació (AIO); de trobades; de mercadets i fires; de formació; de campanya Rebost. Per altra banda està pendent la posada en marxa de les taules d’aprofundiment de gestió i innovació; d’habitatge digne; de cobertura alimentària; d’atenció a la urgència; observatori de la realitat social; formació de voluntariat; i de sensibilització als centres educatius.

Durant l’encontre es va realitzar una dinàmica grupal on els treballadors i treballadores, representant cadascú el seu àmbit, varen fer aportacions sobre  l’atenció i acompanyament a Càritas.  Un treball  grupal que es va compartir i que es recull com a document per a aprofundir i treballar.

A lo llarg de l’any està previst diferents trobades del personal de Càritas per a reflexionar en comú les diverses accions que es desenvolupen des de Càritas , els canvis que s’han introduït  i valorar la necessitat de noves estratègies de feina.