Acción social

Reforç educatiu

Treballam amb les famílies tant en educació formal com informal per a millorar les capacitats de joves i pares.

Una visió ràpida del projecte

  • A qui va dirigit: A nins i nines d’entre 6 i 16 anys, que cursen estudis d’Educació primària i ESO. Són fills i filles de famílies que acompanyam a través dels diferents programes de l’entitat, encara que està obert a les necessitats dels  infants dels diferents territoris.
  • On estam: A parròquies i a alguns centres de Càritas Diocesana. 

En què consisteix

L’activitat es realitza dues horabaixes a la setmana a partir de les 17h. A l’espai es segueixen rutines educatives que ajuden als infants en el seu procés escolar. A més de treballar aspectes curriculars, a l’espai de suport escolar es treballen altres aspectes com:

Aprenentatge per Modelatje

Els nins i les nines aprenen més pel que veuen fer que pel que se’ls diu que facin (En aquest cas tant les agents contractades com les persones voluntàries som un mirall per als infants).

Treball amb les famílies

Escoltam les famílies i treballam per a implicar-les en l’educació dels seus fills i filles per a promoure el seu desenvolupament cognitiu, social i emocional, augmentant la seva autoestima

Treball des de la comunitat

Els infants es desenvolupen dins d’una comunitat. Treballam per a generar xarxes i suport social entre les famílies i perquè aquestes siguin titulars de drets davant les seves necessitats, a través de l’accés als recursos de l’administració. D’altra banda es treballa també amb els centres educatius, per a realitzar un acompanyament integral als nins i nines.

Com treballam

Des del treball d’acompanyament social en el territori, les treballadores socials/tècniques socials detecten infants en situació de vulnerabilitat i els animen a participar en l’activitat.

El projecte es duu a terme en les parròquies, a través de les persones voluntàries, amb l’acompanyament de la treballadora social o tècnica social. L’activitat es realitza 2 vegades per setmana, tant per a primària com secundària.

Es realitza un acompanyament a les famílies durant tot el procés, amb un treball de coordinació amb els centres escolars, per a poder treballar aspectes curriculars que millorin el procés educatiu dels nins i les nines. Es treballen també aspectes relacionals, tant dins del grup com la relació amb l’escola.

D’aquesta manera, el projecte de Reforç Escolar és un espai on es treballa  en grups reduïts per a oferir una atenció i resposta individualitzada, i per a acompanyar a les famílies més vulnerables, especialment en una de les comunitats amb més abandó escolar de l’estat Espanyol.