Acción social

Habitatge Digne

Dirigit a persones ateses per Càritas Mallorca que tenen dificultats de manteniment o d'accés a l'habitatge

Una visió ràpida del projecte

  • A qui va dirigit: A persones ateses per Càritas Diocesana de Mallorca que tenen dificultats de manteniment i/o accés a l’habitatge.
  • On estam: L’acompanyament a les famílies en el manteniment de l’habitatge es duu a terme a través  del Programa d’Acció de Base (acció social) a tota Mallorca. A més:
    • A Palma, a través dels habitatges en propietat de Càritas Mallorca o habitatges cedits temporalment a l’entitat.
    • A Inca, a través del Projecte DOMUS, ubicat al primer pis del Menjador Social Sor Isabel Bonnín.

 

En què consisteix

El projecte Habitatge Digne abasta diversos aspectes, destacant: 

Acceso a la vivienda

Facilitar l’accés a un allotjament per a les famílies que acompanyam des de Càritas, a través dels habitatges que tenim en propietat o cedides temporalment, i que posem a la disposició de les famílies que més el necessiten. Les famílies accedeixen a l’habitatge amb un contracte de lloguer (LAU) i es realitza un acompanyament social que els permeti accedir en un futur a un habitatge.

Mantenimiento y tenencia de la Vivienda

A través de diferents programes, Càritas facilita tots els passos i les opcions perquè les famílies que acompanyam des del territori continuïn mantenint l’habitatge en la qual estan vivint. Aquest acompanyament es realitza amb l’objectiu que la família no perdi la seva llar.

Es realitzen ajudes econòmiques pròpies i es facilita l’accés de les famílies a les ajudes de l’administració pública per a aquesta finalitat (ajudes de lloguer, pobresa energètica, etc).

També es realitza assessorament per a l’accés a qualsevol recurs de l’administració competent per a garantir el dret a l’habitatge.

Com treballam

Les famílies accedeixen a l’habitatge previ valoració per part de l’equip d’Acció de Base. Una vegada realitzada la valoració, la família signa el contracte de lloguer (LAU) i es continua amb el procés d’acompanyament a la família des del nou habitatge, sempre tenint en compte el context on se situa l’habitatge i treballant perquè la família pugui desenvolupar-se dins de la seva comunitat.

En el procés d’acompanyament s’estableix un pla de treball al costat de la família. Una vegada finalitzat el contracte de lloguer, es torna a realitzar la valoració de la situació familiar.