Formació, Orientació i Intermediació

Aquest programa inclou diverses accions de cara a la millora en la empleabilitat de la persona que acudeix al nostre servei.

En aquest programa podem trobar accions formatives com classes d’alfabetització i llengües, informàtica i cursos varis com cuina, jardineria, electricitat, etc.

També destaquen accions d’orientació laboral, treballant capacitats professionals i una aproximació al món empresarial. Finalment s’inclouen les accions d’intermediació que suposen la captació d’empreses col·laboradores i empleadors particulars, tasca reforçada amb l’autorització de Càritas Mallorca com Agència de Col·locació.

© Càritas Diocesana de Mallorca