Acció de Base

L’Acció de Base és el programa considerat porta d’accés a l’acció social de Càritas.

Es duu a terme des del territori i és el que dóna una primera resposta, amb l’acollida i l’atenció a les persones que acudeixen a les parròquies. És a les pròpies parròquies on es duu endavant l’acompanyament de les persones i famí­lies per part dels Grups d’Acció Social, integrats per persones voluntàries i tècniques contractades (Treball individual i familiar).

Dins aquest programa podem incloure també tota la dinamització i formació del voluntariat; la dinamització i sensibilització de la comunitat en general; els projectes de diferent í­ndole (formació, ocupacionals, lleure, habilitats de cura dels infants, Centres de Distribució d’Aliments, l’assessoria jurí­dica, etc…).

© Càritas Diocesana de Mallorca