Economia Social i Solidària

Des de octubre de 2014 es posà en marxa aquest nou equip per donar impuls a les accions d’economia social i solidària que l’entitat ha duit a terme al llarg del temps.

Dins aquest programa podem incloure Tallers Ocupacionals per a la inserció sociolaboral com Recuperació de Juguetes i reciclatge de paper, Koluté, Bona Traça i el Projecte Tèxtil.

També s’ha potenciat la comercialització dels productes d’economia social, fruit dels mateixos tallers i el Comerç Just, amb la multiplicació de llocs fins arribar a 11 espais anomenats Botigues Solidàries.

Aquests punts de comercialització escampats al llarg i ampla de Mallorca són també espais de sensibilització. Tot aquest treball és possible amb la col·laboració d’escoles, instituts, associacions, empreses i particulars.

© Càritas Diocesana de Mallorca