Acció Social per la Inclusió

Les accions de Càritas Mallorca són moltes i variades. Segons la memòria 2015 “La teva, la meva…l’empremta de tots”, l’acció social per la inclusió a Càritas Diocesana de Mallorca es desenvolupa, tal com veim a l’organigrama, a través de tres programes més amplis:

 

© Càritas Diocesana de Mallorca