Procés assembleari

CÀRITAS MALLORCA ESTÀ DUENT A TERME EL PROCÉS ASSEMBLEARI 2012-2013

Amb el lema Càritas, compromí­s transformador, es va treballant el Procés Assembleari donat el moment social, complex i dur, i en vistes a afrontar el repte de la finalització del primer Pla Estratègic 2009-2013, tot de cara a l’immediat futur.

Els cridats a n’aquest procés són tots els voluntaris i voluntàries, així­ com altres agents actius a la vida de l’església que, juntament amb els professionals contractats, fan possible el dia a dia de Càritas Mallorca.

Des d’aquí­ Càritas agraeix la participació de més de 400 agents que han treballat al llarg d’aquest curs per tal que aquest Procés sigui realment una ocasió perquè els voluntaris recuperin el seu protagonisme dins aquesta institució eclesial que, com diu el Pla Estratègic, té per missió promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la justí­cia social de l’Església de Mallorca, tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i excloses.

El moment social tan crí­tic que vivim és un repte perquè Càritas doni continuïtat i gruixa a una acció que els col·lectius més desfavorits reclamen en nom de la justí­cia. Càritas, que vol ser servidora dels darrers, no pot deixar d’escoltar el clam dels qui dia a dia toquen a les seves portes. És per a la millora d’aquest servei que es duu a terme aquest Procés Assembleari 2012-2013.

Documentació més significativa del Procés:

Presentació i convidada

Qüestionari 1

Qüestionari 2

Qüestionari 3

Lí­nies de força extretes del treball dels participants

Ponència Sebastián Mora

Ponència Vicente Altaba

 

© Càritas Diocesana de Mallorca