Memòria 2016: Sempre al costat de les persones

Càritas Mallorca presentà el 15 de juny de 2017 als mitjans de comunicació la seva Memòria 2016, amb el lema “Sempre al costat de les persones”.

La memòria anual de Càritas dona compte de les accions d’acompanyament, suport, sensibilització i denúncia desenvolupades per Càritas Diocesana i per les 64 Càritas parroquials que realitzen l’acció social als diferents territoris de Mallorca.

A l’informe es presenta el perfil de les persones acompanyades pels diferents programes de l’entitat , les ajudes més destacades i els projectes duts a terme per a generar processos d’inserció sociolaboral. A més a més es desglossen per programes els recursos invertits i la procedència dels fons.

Juntament amb les dades d’activitat, la presentació de la memòria també és un moment per agrair tota la implicació del voluntariat i professionals dedicats a protegir els drets i lluitar per la dignitat de milers  de persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social a Mallorca, a més de l’aportació de subscriptors, donants esporàdics i empreses col·laboradores, que cada any creixen en nombre i implicació i que ens ajuden a fer de la nostra societat una comunitat més inclusiva.

 

© Càritas Diocesana de Mallorca