Informe FOESSA

Des de la seva creació, l’any 1965, els successius Informes de la Fundació FOESSA han incidit sobre la importància de conèixer la situació social del nostre paí­s a través de les anàlisis dels processos en què es manifesta l’evolució social, així­ com les estructures i tendències que se corresponen amb aquests processos.FOESSA Informe Balears

 

El VII Informe FOESSA  és fruit d’un ampli treball d’investigació sociològica basada en 8.800 enquestes familiars en el qual ha participat un equip de més de 90 experts de diferents universitats del nostre paí­s. Aquest Informe analitza qí¼estions com el nou model social, la distribució de la renda, els actuals processos d’exclusió social, el mercat de treball, l’estat del benestar, quina nova societat sorgirà després de la crisi, etc.

 

Aquesta vegada l’Informe FOESSA, i amb la col·laboració de les Càritas de Mallorca, Menorca i Eivissa, té un apartat d’estudi sobre l’Exclusió i Desenvolupament social a les Illes Balears, resultat de l’Enquesta sobre Integració i Necessitats, 2013. Així­ es com s’analitza els nivells d’integració i exclusió, les caracterí­stiques i la identificació dels perfils de l’exclusió social, així­ com la detecció de quines són les principals dificultats de la societat a les nostres illes. A més, i com a contextualització s’integra, quan es prou rellevant, un treball d’anàlisi compartiu entre Balears i el conjunt de l’estat espanyol.

 

Informe sobre exclusión y desarrollo social en las Islas Baleares

Informe sobre exclusión y desarrollo social en España – Propuestas

Informe sobre exclusión y desarrollo social en España – Resultados de la encuesta sobre integración y necesidades sociales, 2013

© Càritas Diocesana de Mallorca