Informe FOESSA

Des de la seva creació, l’any 1965, els successius Informes de la Fundació FOESSA han incidit sobre la importància de conèixer la situació social del nostre paí­s a través de les anàlisis dels processos en què es manifesta l’evolució social, així­ com les estructures i tendències que se corresponen amb aquests processos.

EL VIII Informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social a Balears 2018 recull el resultat de les 653 enquestes realitzades a famílies de les illes l’any passat d’un total de 1.543 persones i reflexa la realitat social de l’arxipèlag. Un equip de més de 350 professionals ha entrevistat una mostra representativa de les llars i la població balear del conjunt del territori de la comunitat autònoma. Per mesurar l’exclusió social utilitza 35 indicadors que mesuren la participació al treball, en la capacitat de renda, en l’accés a drets bàsics como són la vivenda, la salut, l’educació, la participació política i que mesuren l’absència de llaços socials i les relacions conflictives. És un relat del moment d’incertesa en el que ens trobam, realitzat al servei dels nostres decisors polítics i del conjunt de la societat.

 

 

Informe sobre exclusión y desarrollo social en las Islas Baleares

© Càritas Diocesana de Mallorca