II Pla Estratègic de Càritas Mallorca 2014-2018

La gran famí­lia de Càritas Mallorca ha treballat al llarg del curs 2013-2014 el II PLA ESTRATÈGIC (2014-2018) aprovat pel Consell Directiu de Càritas, presidit pel Sr. Bisbe, D. Xavier Salinas, el passat 11 de juliol. Aquest II Pla Estratègic ja venia preparat des del Procés Assembleari 2012-2013 que al llarg de tot un curs va comptar amb la participació de 44 grups d’Acció Social de parròquies o arxiprestats, o també de programes de Càritas Diocesana. El treball realitzat ens va dur a un aplec de constatacions i propostes a partir de tres qüestionaris resposts per més de 300 agents de Càritas. Els qüestionaris volien apuntar al ser i fer de Càritas davant els reptes del nous temps i l’experiència del primer Pla Estratègic 2009-2013. El treball fet més recentment per part dels grups d’Acció Social dels diferents arxiprestats ha estat la priorització de les actuacions del nou Pla Estratègic a dur endavant aquests propers anys a partir de les quatre lí­nies estratègiques proposades pel consultor social, Fernando Fantova, a la trobada d’inici de curs celebrada al saló d’actes del col·legi de Sant Francesc de Palma el 19 d’octubre de 2013. Evidentment tot el II Pla Estratègic respon al treball fet pel Procés Assembleari i amb el rerefons del pla estratègic passat. Aquesta és la documentació relativa al II Pla Estratègic que tendreu a mà clicant damunt cada un dels documents següents:

  1. Resum del Qüestionari 3 del Procés Assembleari 2.012-2.013
  2. Ponència de Fernando Fantova a Sant Francesc de Palma del dia 19 d’octubre de 2.013 
  3. II Pla Estratègic (2014-2018)

 

© Càritas Diocesana de Mallorca