Privacitat

Avis Legal: En compliment de lo establert a la llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem de que, en cas de que complimenti les seves dades personals, aquestes seran incorporades a una base de dades, propietat de Càritas Diocesana de Mallorca, amb NIF R-0700067-B nomenat AGENTES COLABORADORES, amb número de registre a la Agencia de protecció de dades 2082060371 y seran tractades amb la finalitat de gestionar la col·laboració econòmica decidida per vostè e informar-li de les accions socials que amb els seus recursos realitza la nostra corporació.

Pot exercir els seus drets d’accés, modificació cancel·lació y oposició als termes establerts a la llei orgànica 15/1999, dirigint-se per escrit a la nostra direcció postal de Palma de Mallorca sita al carrer Seminari, 4. 07001. Palma de Mallorca, o mitjançant correu electrònic a la direcció administracio@caritasmallorca.org

© Càritas Diocesana de Mallorca