Càritas convida a ser àngels que es mobilitzen per a servir i defensar la dignitat dels més pobres

Llança la seva Campanya de Nadal sota el lema «Tots tenim un àngel, especialment per Nadal»

Sota el lema “Tots tenim un àngel, especialment per Nadal”, Càritas llança la seva  amb l’objectiu de mobilitzar a les comunitats cristianes i a tota la ciutadania a actuar davant les circumstàncies de precarietat i solitud de les persones més vulnerables, sent capaces de despertar a aquest àngel que tots portem dins, capaç de commoure’s i sentir el dolor i el sofriment dels altres.

Àngels que es mobilitzen i col·laboren

Aquesta cridada a l’acció concreta a ser àngels que es mobilitzen per a protegir, servir, estimar i defensar la dignitat dels més pobres i vulnerables pretén, a més, ampliar la base social de donants de Càritas. Per a això, la Campanya de Nadal convida a sumar-se a la legió de missatgers de solidaritat que, bé com a donants o com a voluntaris, sostenen les accions que les 70 Càritas Diocesanes de tota Espanya duen a terme per a acompanyar a 2,7 milions de persones desfavorides dins i fora del nostre país.

 

Tots aquests àngels que són capaços de commoure’s, de sentir el dolor i el sofriment dels qui tenen la seva dignitat més maltractada són responsables, per exemple, que en l’últim any la Confederació Càritas a Espanya hagi pogut destinar 258 milions d’euros de fons procedents de donacions privades als seus diferents programes socials.

Els nous pessebres oblidats

En aquest temps de Nadal, Càritas posa el focus en la vigència del passatge evangèlic de la Nativitat que s’encarna en aquells que continuen naixent en pessebres oblidats en tots els racons del món, de les nostres pròpies parròquies, de cada barri, i de tots els pobles i ciutats.

La nostra és una societat sempre necessitada d’escolta, de tendresa, d’acompanyament. Cadascun hem sentit alguna vegada a prop a algú especial, que en un moment difícil o decisiu de la seva vida li ha fet sentir comprès o acompanyat. I tots hem tingut un àngel, que ens ha ajudat a recuperar l’esperança, a dissipar les incerteses i a permetre’ns traspassar els nostres límits i fronteres.

Tots portem dins aquest àngel capaç de commoure’s, de sentir el dolor i el sofriment dels altres, d’acostar-se a aquells entre els quals va triar néixer Jesús en un estable de Betlem: els més pobres, els descartats, els que viuen en els marges dels camins.

Son aquestes persones fràgils i vulnerables, excloses de tots els models socials que han recorregut la història, els preferits de Déu per a anunciar la salvació. Parlem de les famílies desnonades, les dones, maltractades, les persones sense llar, els immigrants que estan lluny dels seus països d’origen, les víctimes del tràfic de persones, els ancians sols, els malalts més febles i dependents, els aturats i els treballadors pobres, els nens desprotegits o els joves sense expectatives de futur.

Ells i elles ens exhorten a ser àngels acollidors i sensibles a l’amor, aquest ingredient que és capaç de transformar el cor i canviar aquests models de vida que els deshumanitzen i els expulsen.

Àngels per a revertir la «societat desvinculada»

En un escenari social caracteritzat, com alerta el VIII Informe FOESSA presentat al juny passat, per una societat cada vegada més desvinculada i afligida de certa “fatiga de la solidaritat”, la proposta d’activar aquest àngel individual que portem dins pot ajudar a aconseguir que les persones, immerses en un món que promou l’individualisme, es converteixin en una comunitat autènticament acollidora que faciliti el ple accés i la participació dels més vulnerables.

Com a àngels individuals que salin a la trobada, a la protecció i a l’escolta de l’altre, podem exercir un lideratge social, que, encara que a petita escala, actuï de baix a dalt per a construir una comunitat acollidora que permeti re-vincular-nos.

Àngels que «comparteixen el camí»

La cridada a ser àngels de la Campanya de Càritas enllaça de ple amb la proposta que planteja el president de Càritas Internationalis, cardenal Luis Antonio Tagle, en el seu missatge per a l’Advent per a compartir el viatge amb els refugiats i migrants, aquestes Sagrades Famílies del nostre temps, que protagonitzen la seva particular fugida a Egipte en moltes regions del món.

“En aquest Advent –escriu el cardenal—, em recordo també de tot el que la Sagrada Família té en comú amb les persones que es desplacen avui dia. En alguns casos, algú els va dir que deixessin les seves cases, en uns altres es van trobar sense habitació en la posada i sense seguretat, ni protecció. Uns altres tenen un bebè que neix lluny de casa i de la família”.

Dins de la xarxa mundial de Càritas Internationalis, són milions les persones que, com recorda Tagle, exerceixen el seu paper d’àngels “acollint i protegint als migrants i refugiats, compartint el viatge, caminant amb els més vulnerables”.

Ángels que «miren la realitat amb profunditat»

Comprometre’s en l’acció de Càritas significa, també, en aquest temps d’Advent, “tornar a Jesús, portador de Bona Notícia per a un món que desespera”. Ens ho recorda Vicente Martín Muñoz, delegat episcopal de Càritas Espanyola, en la seva reflexió per a aquest temps litúrgic i el contingut remitent del qual directament a l’objectiu de la Campanya de Nadal.

Perquè la invitació de Càritas a ser àngels “ens convoca profèticament a saber mirar la realitat amb profunditat, amb ulls de fe i cor afectat”. “Necessitem conèixer la realitat, analitzar-la, escoltar-la per a comprendre-la i transformar-la”, assenyala Vicente Muñoz. “Necessitem fer pedagogia de la compassió transgressora, que camina de la mà de la indignació, davant el sofriment injust i evitable, i pedagogia de l’esperança per a alleujar la desesperança de tantes persones que suporten el pes de la seva situació i acompanyar-los en l’assoliment dels seus drets,”.

I és que si tots tenim un àngel, especialment per Nadal, a les nostres mans està respondre a la cridada a “sembrar esperança, oferint camins nous de vida, empenyent i il·luminant, enmig de tantes foscors”. Aquest l’àngel que, en paraules del delegat de Càritas, està tant “en molts gestos de persones samaritanes” com “en la capacitat d’alegria, de resistència i de solidaritat de tants empobrits que lluiten dia a dia amb dignitat, i en nosaltres quan anem descobrint el seu rostre desfigurat pel dolor en el germà, deixant-nos afectar i traient el millor de nosaltres mateixos”.

Més informació:«Tots tenim un Àngel, especialment per Nadal»

Dia dels Drets Humans: Posar a les persones en el centre de la política exterior de la UE

Càritas Espanyola participa en la denúncia de la Plataforma DESC sobre vulneracions de drets humans a Espanya

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Drets Humans, Càritas Europa ha fet una crida a la nova Comissió Europea perquè posi a les persones en el centre de les polítiques exteriors de la UE.

En concret, apel·la a la Comissió perquè reafirmi amb accions concretes el seu compromís amb la implementació de l’Agenda 2030 i amb la defensa de la coherència política per al desenvolupament sostenible en totes les polítiques exteriors de la UE. Només així la Unió Europea podrà garantir la protecció dels drets humans i la dignitat de tots.

Càritas Europa insta al Comissionat designat per a les Associacions Internacionals a prioritzar les polítiques de desenvolupament internacional centrades en l’ésser humà, i fa una crida a tot el Consell perquè col·loqui a les persones en el centre de totes les polítiques externes de la UE.

En aquest sentit, recorda que els drets humans, com la llibertat i la igualtat, formen part dels valors fundacionals de la UE (article 2 del Tractat de la Unió Europea) i de l’Agenda 2030 i els objectius dels ODS, amb els quals tant la UE com els seus Estats membres s’han compromès. Per a Càritas Europa, els drets humans han de protegir-se i promoure’s en totes les polítiques exteriors de la UE, incloses les àrees d’agricultura, comerç, impostos i migració, així com en les polítiques de seguretat i desenvolupament.

Eradicació de la pobresa i vies segures per a la migració

Malgrat això, Càritas Europa lamenta que l’agenda actual posi els interessos econòmics i de seguretat de la UE en primer lloc, descurant l’eradicació de la pobresa, la lluita contra les desigualtats i la creació de vies segures i legals per a la migració, entre altres mesures. Urgeix, per això, a la Comissió Europea a prioritzar els seus esforços tant per a revertir aquelles polítiques de la Unió que tenen un impacte negatiu en el desenvolupament sostenible al Sud com per a garantir que totes les polítiques futures es comprometin a no deixar a ningú enrere. Serveixi com a exemple el fet que la UE i els seus Estats membres, com a donant global més important d’ajuda al desenvolupament, exerceixen un paper essencial en la lluita contra la fam. En aquest sentit, la UE hauria de considerar aspectes com la regulació dels biocombustibles, la propietat de la terra i les polítiques comercials des d’un punt de vista global a l’hora d’avaluar totes les conseqüències i riscos que aquestes qüestions podrien suposar per a els més pobres del món.

Com assenyala María Nyman, secretària general de Càritas Europa, “tota activitat política ha d’estar al servei de les persones. Els líders de la UE tenen la responsabilitat d’adoptar una interpretació ètica de la relació entre migració, desenvolupament i la persona humana. La dignitat humana hauria de ser la qüestió moral central en el disseny i implementació de les polítiques exteriors de la UE».

“El Dia Internacional dels Drets Humans –afegeix Shannon Pfohman, directora de Política i Defensa de Càritas Europa— és una oportunitat per a recordar-los als líders de la UE que es prenguin de debò la diversitat, que posin la dignitat humana en el centre de la formulació de polítiques i que repensem com es relacionen ells mateixos amb les persones. Volem que escoltin als qui viuen en la pobresa i l’exclusió i que dissenyin polítiques que funcionin per a les persones”.

Vulneració de Drets Humans a Espanya

Al costat d’aquesta reivindicació en l’àmbit europeu, des de Càritas Espanyola, com a membre de la Xarxa Europa de Lluita contra la Pobresa (EAPN), integrada en la Plataforma DESC (Drets Econòmics Socials i Culturals) a Espanya, es posa el focus en la realitat de protecció dels drets humans a Espanya, on existeixen situacions de vulneració dels mateixos que han anat empitjorant des de l’esclat de la crisi econòmica i els seus anys posteriors. Aquesta greu situació ha estat també denunciada pels diferents mecanismes de control de Nacions Unides sobre el compliment dels Tractats Internacionals de Drets Humans.

Com s’assenyala des de la Plataforma DESC, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals en els seus tres informes remesos a l’Estat espanyol ha mostrat la seva preocupació per que els drets econòmics, socials i culturals continuïn sent considerats com a mers principis rectors de la política social i econòmica, i que només puguin ser invocats quan hagin estat desenvolupats legislativament o en relació amb altres drets que compten amb major protecció, com el dret a la vida.

La Constitució Espanyola contempla la incorporació automàtica dels tractats internacionals en el seu ordenament jurídic en l’article 10. I encara que Espanya es va comprometre al compliment efectiu del Pacte dels drets econòmics, socials i culturals i a la utilització d’un mecanisme per a fer-lo efectiu amb la signatura del Protocol Facultatiu del Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1976, aquests drets, no obstant això, són tractats com a “drets de segona”, amb una menor garantia, protecció i desenvolupament que els drets civils i polítics, donada la seva posició com a “principis rectors” en la carta magna, i no com a drets fonamentals. El Tribunal Constitucional i el Govern espanyol s’han pronunciat recentment de manera contundent sobre aquest tema.

La Plataforma DESC denúncia aquesta interpretació, que en última instància impedeix a la ciutadania invocar drets com l’habitatge, la salut, la protecció social davant els jutges i tribunals. Per a això, és necessària una reforma constitucional per a garantir que els drets econòmics, socials i culturals comptin amb el mateix grau de protecció que als drets civils i polítics, articulant la possibilitat de la invocació d’aquests drets davant els jutges i tribunals de la jurisdicció corresponent.

Així mateix, s’urgeix al Govern espanyol al fet que estableixi un mecanisme nacional eficaç per a l’aplicació i el seguiment dels Dictàmens del Comitè DESC, així com les Recomanacions dels diferents Relators de Nacions Unides, de manera que s’integrin en l’ordenament jurídic i social del nostre país per a garantir que Espanya sigui un país compromès de debò amb els drets humans.

Dia Internacional del Voluntariat. A favor de la cura de les persones i el planeta

Càritas Mallorca s’ha sumat a la trobada d’entitats i persones voluntàries per a celebrar aquest 5 de desembre el Dia Internacional del Voluntariat, una iniciativa impulsada per la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears

Càritas Mallorca ha participat als actes organitzats per la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears per a reconèixer el compromís de les persones voluntàries, amb la presència del director de Càritas Mallorca, Sebastià Serra, juntament amb altres membres i persones voluntàries de l’entitat.

La jornada “Enllaçat al voluntariat” s’ha celebrat a la plaça del Mercat de Palma durant tot el matí, amb espais d’informació de les diferents organitzacions representades a la Plataforma, l’exposició fotogràfica del segon concurs “Captura del voluntariat” amb l’entrega de premis dels tres finalistes. L’acte s’ha tancat amb la lectura del manifest on s’ha reivindicat la urgència d’abordar la protecció del medi ambient i de sumar esforços per a impulsar un “ veritable canvia de paradigma” que permeti rescatar “aquesta llar que ens acull, ens nodreix, i ens dóna vida, i que agonitza per la inconsciència i la cobdícia”

Càritas, una organització  de voluntariat

A Càritas Mallorca són quasi 1.000 persones voluntàries que de forma altruista dediquen el seu temps i esforç per fer realitat projectes i actuacions de l’entitat per a donar suport i acompanyar en l’exercici dels seus drets a les persones amb menys recursos o amb una situació de vulnerabilitat.

El voluntariat és el motor de Càritas, és el que fa possible la missió de la caritat i d’acompanyament a les persones que s’acosten a la porta de Càritas i, per aquesta raó també volem compartir el missatge de Vicente Martín, delegat de Càritas Espanyola, adreçat a totes aquestes persones voluntàries de la confederació.

L’acció de Càritas a Espanya no seria possible sense el treball compromès i gratuït dels voluntaris, que constitueixen el 94% dels recursos humans de tota la Confederació.

L’aportació que fan a les 70 Càritas Diocesanes de tot el país un total de 84.000 voluntaris i més de 5.000 treballadors remunerats fa possible oferir oportunitats de vida digna a més de 3 milions de persones vulnerables i en situació d’exclusió social a les quals s’ha acompanyat durant l’últim any dins i fora d’Espanya.

Manifest Vicente Martín

Manifest Plavib

 

Dia de Solidaritat amb el Poble Palestí: Càritas Jerusalem insta a « Posar fi a una situació cada vegada més greu»

En un missatge de la seva directora general, Bridget Tighe, llança una crida a la comunitat internacional

En el seu tradicional missatge amb motiu del Dia Internacional de Solidaritat amb el Poble Palestí, que se celebra el 29 de novembre, Càritas Jerusalem llança una crida a la comunitat internacional “perquè intervingui i posi fi a aquesta situació actual cada vegada més greu i que només genera més violència”.

Aquest és el text del missatge.

Dia Internacional de Solidaritat amb el Poble Palestí, 29 de novembre 2019

Estimats amics i col·laboradors,

Ha transcorregut un altre any i el poble de Palestina continua vivint sota l’ocupació, sofrint la injustícia que suposen les confiscacions de terres, l’expansió dels assentaments, l’empresonament de menors, les demolicions de cases i diverses violacions similars dels seus drets humans bàsics.

L’equip de Càritas Jerusalem, al costat dels seus col·laboradors, continuem desenvolupant la nostra missió de treball pastoral i humanitari per a servir als més necessitats a Jerusalem oriental, Cisjordània i la Franja de Gaza. Atenem els ferits, alimentem als famolencs, proporcionem tractament psicològic als nens traumatitzats per la guerra, però no podem eliminar el dolor causat per la pèrdua de cases i terres, de dignitat i d’oportunitats, que, lluny de disminuir amb el pas del temps, va en augment amb les noves generacions de joves palestins privats de futur.

Per això, apel·lem a la comunitat internacional perquè intervingui i posi fi a aquesta situació actual cada vegada més greu i que només genera més violència.

En aquest Dia Internacional de Solidaritat, elevem les nostres oracions perquè Déu concedeixi saviesa i valor moral als líders del món perquè prenguin decisions basades en la justícia que posin fi a l’ocupació a fi que els nostres dos pobles puguin viure junts en justícia i pau.

Bridget Tighe, directora general de Càritas Jerusalem

Campanya Rebost 2019

Campanya de recollida d’aliments, productes d’higiene personal i de neteja de la llar que Càritas Mallorca impulsa a centres escolars i empreses per a persones amb falta de recursos

Un any més Càritas Mallorca enceta la Campanya del Rebost 2019,  una iniciativa solidària de recollida d’aliments i productes de neteja personal i de la llar, a centres educatius ,empreses i altres entitats. Una campanya que vol cobrir la demanda de productes de primera necessitat per a  persones i famílies amb una situació de dificultat tant a Palma com a la Part Forana, una realitat que existeix i que des de Càritas donam resposta a través de diferents iniciatives com la campanya de Rebost.

La participació de les famílies amb l’aportació de productes de primera necessitat a traves dels centres educatius, empreses, associacions i altres entitats, com també la possibilitat de fer una aportació econòmica  de és fonamental perquè la campanya del Rebost sigui un èxit com també la intermediació de voluntaris dels grups d’acció social de Càritas de les diferents parròquies. Una xarxa de participació coordinada directament per Càritas Mallorca qui s’encarrega de la recollida dels productes i que posteriorment els deposita als Centres de Distribució d’Aliments, CDA’s ,que l’entitat té a Palma i altres municipis de Mallorca.

Actualment Càritas Mallorca té 11 CDA’s en marxa per atendre famílies i persones vulnerables, espais coordinats pels Grups d’Acció Social de les Càritas Parroquials de Mallorca, i que l’any 2018  varen atendre a 844 famílies que varen rebre ajudes directes en matèria d’alimentació.

Des de Càritas Mallorca volem millorar la resposta i volem que estigui encaminada a donar ajudes econòmiques a persones i famílies amb falta de recursos. Una sortida que vol donar més autonomia a aquestes persones perquè poden mantenir l’hàbit d’administrar un pressupost; perquè trien el que volen menjar; eviten el malbaratament i fomenten la sostenibilitat alimentaria . Una resposta  que dóna dignitat a les persones.

El teu compromís millora el món

La col·laboració entre les diferents parts , famílies, centres educatius i empreses així com a voluntaris, reflecteix l’esperit de solidaritat i col·laboració que des de Càritas s’ha volgut transmetre amb la campanya institucional “El teu compromís millora el món”.

El compromís i la solidaritat són imprescindibles perquè la realitat de persones en situació de risc d’exclusió social puguin millorar, per això la importància que centres educatius i entitats privades s’adhereixen a la campanya Rebost d’aquest any. Per ara 111 centres educatius de Palma i Part forana participen en l’edició d’aquest any, una xifra que pot augmentar en les pròximes setmanes, i als qui se’ls ha fet arribar una carta amb la informació de com se pot col·laborar.

Com es pot col·laborar

  • Amb productes bàsics d’alimentació (OLI, BRIKS DE BROU, LLET, SUCRE, GALETES, CEREALS, CONSERVES (tomàtiga, paté, sardines, tonyina…), productes d’higiene i neteja de la llar (XAMPÚ, SABÓ, DENTÍFRICS, BOLQUERS, LLEIXIU, DETERGENT DE ROBA…).
  • Amb una aportació econòmica per a la compra d’aquests productes (CAIXA COLONYA DE POLLENÇA – ES46 2056 0004 46 10011677119 -Concepte: REBOST). Aportació econòmica per a poder donar suport a les famílies i persones amb la compra d’altres productes que necessitin, i a fer un millor ús dels recursos.

Els interessats en adherir-se a la campanya, poden posar-se en contacte amb:

Zona Raiguer

Menjador Sor Isabel Bonnín C/ Son Odre, 3- menjadorinca@caritasmallorca.org

Local:  Avda. Reis Catòlics, 90.  971 50 51 56 partforana@caritasmallorca.org

Zona Pla de Mallorca

Tel: 660 982 127

Zona Llevant

C/ Rector Caldenteny, 2- 2ón. Tel: 971 845 600/629 774 362/ 699 007 168

Zona Ponent

Tel: 606 722 830

Zona Nord

Tel: 660 982 127

Palma: C/ Seminari, 1- 971 717 289

O contactau al correu  cocomunicacio@caritasmallorca.org


MATERIAL DESCARREGABLE

cartell REBOST 2019 web

Carta Rebost 2019 Centres escolars PALMA

Carta Rebost 2019 Centres escolars PART FORANA

Carta Rebost 2019 Empreses i associacions

 

Microtallers de Recerca de Feina

Càritas Mallorca organitza a través de l’Àrea de Formació, Orientació i Intermediació laboral un cicle de xerrades per a persones que estiguin en procés de recerca de feina

Som tallers-xerrades d’un dematí dirigides a persones, siguin o no ateses per Càritas, que vulguin millorar la seva situació laboral. Se’ls hi donaran pautes, orientacions, recursos i consells perquè la recerca de feina sigui més efectiva i pugui tenir un resultat positiu.

Tots els microtallers estan programats a les 10h, menys el darrer que serà a les 16h, a l’Espai Joana Barceló de Càritas ubicat al carrer socors, 20a de Palma.

El primer dels microtallers està programat per aquest dijous 21 de novembre i serà sobre “Què volen les empreses?”, on s’explicarà el que valoren les empreses quan volen contractar a nou personal. “Els permís de feina, de residència” serà la segona xerrada, i està prevista per dia 25. El dimecres 27 es parlarà sobre “Les primeres passes a Mallorca” on s’apuntaran alguns dels recursos i espais on poden anar per informar-se les persones nouvingudes. El 2 de desembre està previst la xerrada de “Com reiventar-se després dels 45”, un xerrada per saber cercar opcions més enllà de l’edat.  “El Treball decent al servei domèstic” els drets i deures al sector de la neteja, serà la xerrada prevista pel  3 de desembre. El cicle es tancarà el 4 de desembre a les 16h  amb el microtaller “Com superar una entrevista de feina”.

Totes les persones que estiguin interessades en assistir a alguna de les xerrades és imprescindible estiguin inscrites prèviament. Poden cridar al telf 971 21 49 99 per confirmar o anar-hi al propi Espai Joana Barceló de Càritas a C/ Socors, 20a.

Els Microtallers de Recerca de Feina, és un dels projectes inclosos dins el Programa d’Acció per a la Inserció Sociolaboral, on hi ha planificat una sèrie d’accions durant tot l’any per la promoció de les persones i l’acompanyament en el procés d’Inserció Sociolaboral.

 

Tallers per a millorar habilitats laborals i socials

Càritas impulsa a Calvià formacions en jardineria, cuina i servei domèstic per a persones amb dificultats per accedir al món laboral

Un total de 20 persones han iniciat formacions bàsiques de jardineria,  cuina i servei domèstic impulsades pels Grups d’Acció Social de Càritas a Calvià.

Aquests tallers, iniciats a principis de novembre i que s’allargaran fins mitjans de desembre, són espais formatius per a millorar les habilitats socials i també laborals que tenen dificultats per accedir al mercat de feina.

El Taller de Jardineria es desenvolupa tots els dilluns de 9 a 13 h a diferents espais enjardinats de les parròquies de Calvià ( Palmanova, Son Ferrer, el Toro, Portals i Magaluf) i en ell hi participen 6 homes . El dilluns també és el dia que es desenvolupa el taller de cuina al Casal de Peguera cedit per l’Ajuntament, i on 7 persones des de les 9’30 fins les 12’30h aprenen nocions bàsiques d’elaboració de diferents plats, el tipus d’aliments de temporada, les propietats d’alguns productes, i a la vegada és un espai on també assumeixen altres habilitats socials.

Una altra formació que s’ha planificat en aquesta zona és el Taller de Servei Domèstic els dimecres i divendres de 9’30 a 13’30h al local parroquial de Portals. 7 persones totes elles dones de diferents nacionalitats reben formació  bàsica de neteja, manteniment de la llar, roba i cuina.

Les persones que acudeixen a aquests tallers reben una beca per dia assistit com a suport econòmic, finançades per la Unitat Pastoral Costa de Calvià, així com per les parròquies de Paguera, Sta. Ponça i Calvià.

Aquests cursos formatius són una realitat gràcies a la implicació del voluntariat dels grups d’acció social de Càritas de les parròquies de Calvià que són les persones que imparteixen les activitats, els capellans de la zona que impulsen aquests projectes, així com a les persones participants pel seu interès de voler assumir i millorar capacitats per a una millor integració social.

III Jornada Mundial dels Pobres: Francisco proposa un «canvi de mentalitat» per a optar pels pobres

La Conferència Episcopal Espanyola i Càritas celebren aquesta Jornada sota el lema “L’esperança dels pobres mai es frustrarà”

Per tercer any consecutiu, es celebra la Jornada Mundial dels Pobres, una convocatòria posada en marxa per iniciativa del papa Francesc i que es commemora a tot el món el diumenge 17 de novembre amb l’objectiu, en aquesta edició, de «ser testimonis de l’esperança cristiana en el context d’una cultura consumista i de descart, orientada a acréixer el benestar superficial i efímer» que faci possible «un canvi de mentalitat per a redescobrir l’essencial i donar-li cos i efectivitat a l’anunci del Regne de Déu».

La Conferència Episcopal Espanyola i Càritas s’uneixen un any més per a celebrar aquesta Jornada al nostre país i oferir uns materials que serveixin per a donar protagonisme als pobres i pugui ser viscuda per tota l’Església —diòcesi, parròquies, comunitats, moviments, associacions, institucions— com un moment privilegiat d’evangelització.

El lema sota el qual es convoca aquesta III Jornada és «L’esperança dels pobres mai es frustrarà»

La idea d’impulsar la Jornada va néixer el 13 de novembre de 2016, coincidint amb el tancament de l’Any de la Misericòrdia i quan en la Basílica de Sant Pere el Sant Pare celebrava el Jubileu dedicat a les persones marginades. De manera espontània, en finalitzar l’homilia, Francisco va expressar el seu desig que «volgués que avui fos la Jornada dels pobres».

Aquesta convocatòria –que se celebra cada any i en tota l’Església universal l’últim diumenge del temps ordinari, el diumenge XXXIII, previ a la festa de Crist Rei— és una ocasió idònia per a posar en relleu el protagonisme dels més pobres en la vida de les comunitats.

Anar a la trobada dels pobres

Com recorda el Sant Pare en el seu missatge, «els pobres no són números als quals es pugui recórrer per a fer gala amb obres i projectes. Els pobres són persones a les quals cal anar a trobar: són joves i ancians sols als quals es pot convidar a entrar a casa per a compartir un menjar; homes, dones i nens que esperen una paraula amistosa. Els pobres ens salven perquè ens permeten trobar el rostre de Jesucrist».

Francisco es refereix a tots aquells que avui dia encarnen els rostres de la pobresa, com són les «famílies que es veuen obligades a abandonar la seva terra per a buscar formes de subsistència en altres llocs; orfes que han perdut als seus pares o que han estat separats violentament d’ells a causa d’una brutal explotació; joves a la recerca d’una realització professional als quals se’ls impedeix l’accés al treball a causa de polítiques econòmiques miops; víctimes de tantes formes de violència, des de la prostitució fins a les drogues, i humiliades en el més profund del seu ser».

Al costat de tots ells, assenyala també “els milions d’immigrants víctimes de tants interessos ocults, tan sovint instrumentalitzats amb finalitats polítics, als quals se’ls nega la solidaritat i la igualtat”, així com «les nombroses persones marginades i sense llar que deambulen pels carrers de les nostres ciutats».

«Considerats generalment com a paràsits de la societat, als pobres no se’ls perdona ni tan sols la seva pobresa; són vists com una amenaça o gent incapaç, només perquè són pobres», denúncia el Papa, que posa el focus en l’escàndol que suposa la invisibilitat de la qual són objecte. «S’ha arribat fins al punt de teoritzar i realitzar una arquitectura hostil per a desfer-se de la seva presència, fins i tot als carrers, últims llocs d’acolliment», afirma.

La Fundació FOESSA ha analitzat de manera exhaustiva en el seu VIII Informe sobre Exclusió i Desenvolupament Social a Espanya, publicat el mes de juny passat, com és la veritable dimensió de la precarietat al nostre país, on es constata que l’exclusió, en les seves diferents dimensions, s’ha enquistat en l’estructura social. El nombre de persones en exclusió social a Espanya és de 8,5 milions, el 18,4% de la població, la qual cosa suposa 1,2 milions més que en 2007, afectant principalment les famílies amb menors, joves i dones. Són el rostre de la denominada «societat estancada», un nodrit grup de persones per als qui l’ascensor de la mobilitat social no funciona.

Tots aquests «expulsats», diu Francisco, «necessiten les nostres mans per a reincorporar-se, els nostres cors per a sentir de nou la calor de l’afecte, la nostra presència per a superar la solitud. Senzillament, ells necessiten amor». «A totes les comunitats cristianes i a quants senten la necessitat de portar esperança i consol als pobres, demano que es comprometin perquè aquesta Jornada Mundial pugui reforçar en molts la voluntat de col·laborar activament perquè ningú se senti privat de proximitat i solidaritat», conclou.

Ampliam la xarxa de voluntariat

Càritas Mallorca incorpora 27 noves persones voluntàries als projectes de l’entitat. Aposta també per la formació contínua i específica del voluntariat que ja col·labora a diferents projectes

Des de Càritas Mallorca continuam ampliant el nombre de persones que formen part de la seva xarxa de voluntariat amb 27 noves incorporacions. Aquestes persones varen participar al mes d’agost i d’octubre a la formació inicial de voluntariat que es dugué a terme en 4 cursos diferents, i que ara s’incorporen als projectes que l’entitat té en marxa. Algunes de les tasques a les quals s’han incorporat són l’atenció a les botigues solidàries; suport administratiu i registre informàtic; classes de castellà i anglès per a persones migrants; suport a activitats formatives; als tallers prelaborals; i activitats d’habilitats amb dones, entre d’altres. També està pendent la incorporació de persones a projectes de suport formatiu per a menors i treball en família.

La formació inicial duta a terme el mes d’octubre fou de 23 persones,  19 dones i 4 homes,  amb una mitjana de 51 anys i majoritàriament amb formació universitària. En aquesta formació de 6 hores distribuïdes en dos mòduls, se’ls ha donat formació i informació sobre el Model d’Acció Social i el Marc d’Intervenció de Càritas, així com el paper del voluntariat al si de l’entitat i els projectes que en formen part .

Per altra banda al mes d’octubre s’ha reprès la formació específica i contínua de voluntariat de Càritas que ja desenvolupa la seva tasca a les botigues de Càritas. La formació específica ha estat entorn a l’Economia Social i Solidària que es promou en aquests espais solidaris.

A més , en aquest inici de curs s’ha constituït un nou Equip de Voluntariat a Càritas Mallorca format per 3 persones voluntàries i la coordinació d’una treballadora social que s’encarregaran de coordinar i  dinamitzar la feina  dels diferents equips on participen voluntaris,  així com la coordinació i formació amb la Confederació de Càritas Espanyola.

La tasca social, d’acompanyament i suport als col·lectius més vulnerables de la societat que desenvolupa Càritas, no seria una realitat sense la dedicació i el compromís de totes les persones voluntàries que formen part de l’entitat.

La xarxa Càritas a Síria presta ajuda humanitària als milers de desplaçats per la recent incursió turca

Càritas està brindant ajuda d’emergència a unes 1.000 persones refugiades a la ciutat de Hasaka

La xarxa Càritas a Síria està prestant ajuda humanitària d’emergència a unes 200 famílies de desplaçats que han buscat refugi a la ciutat de Hasaka, situada en l’extrem nord-est del país, a la vora del riu Jabur, i que han fugit dels combats causats per la recent incursió de Turquia contra la presència de la milícia kurda en la zona.

S’estima que unes 175.000 persones han fugit dels combats. Els desplaçats, entre els quals hi ha uns 74.000 nens, van ser obligats a abandonar les seves llars a causa de l’operació militar iniciada per Turquia a principis d’octubre. La decisió dels Estats Units de retirar les tropes desplegades en aquesta regió, va desembocar en l’ofensiva turca que, al seu torn, va portar al president sirià Bashar al-Assad, recolzat per aliats russos i iranians, a desplegar forces en aquesta mateixa zona.

Aquests moviments de tropes han provocat una nova crisi humanitària a Síria, un país on les Nacions Unides estimen que uns 22 milions d’habitants, 13,1 milions depenen de l’ajuda d’emergència. D’aquests, 5,6 milions estan en situació d’extrema necessitat.

Abans de l’esclat del passat mes d’octubre, Síria comptava ja, segons dades de l’ONU, amb 6,1 milions de desplaçats interns com a conseqüència d’aquesta llarga guerra de vuit anys i que s’ha convertit en una de les pitjors catàstrofes humanes del món. La majoria dels experts internacionals estimen que més de 500.000 persones han mort des de l’esclat del conflicte bèl·lic.

Treball de Càritas en Hasaka

Els treballadors locals de Càritas en la zona de Hasaka informen que molts dels afectats per la violència després de la recent incursió turca són persones que ja han estat desplaçats diverses vegades d’un lloc a un altre. Així mateix, es calcula que més de 3.000 persones han fugit al veí Iraq.

Després de l’acord d’alto-el-foc entre Turquia i els EUA, s’espera que les forces kurdes es retirin de la denominada “zona segura”, que abasta aproximadament una franja de 32 quilòmetres d’ample en el nord de Síria, amb el que la situació de seguretat és, de moment, relativament tranquil·la.

No obstant això, els enfrontaments i atacs aeris continuen en altres llocs, per la qual cosa el personal de Càritas tem que si es reinicien les operacions militars, amb nous desplegaments i avanços de tropes, és probable que es produeixin més desplaçaments.

A la província de Hasaka existeixen un total de 55 refugis col·lectius, amb capacitat per a 10.768 persones (2.224 famílies). Càritas està brindant ajuda a 200 famílies, al voltant de 1.000 persones, acolliments en aquests refugis.

Escassetat d’aigua

Una de les majors urgències de la situació humanitària és la disponibilitat d’aigua potable, molt limitada en Hasaka. Aquesta és una de les prioritats del treball de Càritas a la ciutat, on s’ha compromès a proporcionar 3 litres d’aigua potable al dia per persona, a més d’instal·lar quatre tancs d’aigua en cada refugi.

A més de reforçar l’accés a l’aigua potable en els refugis, Càritas està distribuint a cada família un lot de productes d’higiene per a cobrir les seves necessitats durant 15 dies.

Samar, una treballadora de Càritas Síria en la zona, descriu les precàries condicions dels refugis, que “manquen de necessitats bàsiques, des de banys fins a matalassos d’escuma, així com aigua potable i aliments”. I encara que actualment se suposa que a les famílies desplaçades se’ls serveixen menjars calents proporcionats per menjadors instal·lats per organitzacions locals, la distribució d’aliments continua sent irregular i desigual.

Acció de Càritas Espanyola a Síria

Càritas Espanyola ha estat donant suport a diversos projectes d’emergència humanitària a Síria des de l’inici de la crisi, amb l’objectiu prioritari d’oferir una resposta integral a la dramàtica realitat de les víctimes civils d’aquest conflicte, ja sigui a través de Càritas presents als països limítrofs que duen a terme accions per a alleujar el sofriment de la població siriana desplaçada, o per mitjà de programes dins de Síria. Aquestes accions s’han centrat al llarg dels anys en la distribució d’ajuda alimentària i kits d’higiene, contribució al pagament del lloguer, assistència mèdica i psicològica, i suport educatiu als nens i nenes que prossegueixen els seus estudis.

A través de Càritas Síria s’ajuda a les persones que viuen en les zones més afectades del país. En aquest sentit, destaca el projecte que Càritas Espanyola ha vingut recolzant en l’últim any a la ciutat siriana d’Homs per a acompanyar durant 11 mesos a 1.545 llars vulnerables que ho han perdut tot a causa de la guerra. Aquest projecte, al qual s’han aportat 788.240 euros, ha centrat la seva acció en la cobertura de necessitats bàsiques (aliments, béns no alimentosos i medicaments), allotjaments segurs i dignes, accés a serveis de salut primaris i secundaris, i activitats dirigides a l’impuls de propostes empresarials generadores d’ingressos

© Càritas Diocesana de Mallorca