Memòria Càritas Mallorca 2018 «Compartint el viatge amb milers de persones»

8.011 persones han estat acompanyades per Càritas Mallorca al 2018 a través dels projectes socials desenvolupats, invertint més de 3’2 milions d’euros

“Compartint el viatge amb milers de persones”, és el títol de la Memòria 2018 que s’ha escollit per reafirmar que Càritas Mallorca està al costat de totes les persones que reclamen suport, sigui quin sigui el motiu i sense excloure a ningú. Compartir el viatge, en paraules del Papa Francesc, vol dir acollir, protegir, promoure i integrar a les persones que més sofreixen.

La memòria de Càritas Mallorca fa un recorregut pels programes desenvolupats per l’entitat i les accions socials que s’han dut a terme a través de les 59 Càritas Parroquials i els projectes  específics amb una inversió de més de 3’2 milions d’euros i que ha tingut com a resultat l’atenció i acompanyament de 8.011 persones en situació de vulnerabilitat social i/o risc d’exclusió social a Mallorca.

El Bisbe de Mallorca, Mns. Sebastià Taltavull, com a president de Càritas Mallorca, ha iniciat l’acte de presentació de la Memòria destacant la feina d’acompanyament que realitza Càritas cap a les persones més desfavorides i les actuacions que s’han desenvolupat durant l’any 2018 per millorar la seva realitat.  Ha destacat la feina de les persones voluntàries i dels tècnics de Càritas Mallorca, i ha recordat que la base de tota societat solidaria i caritativa és el reconeixement de tots els seus membres com a persones, un reconeixement que és el fonament del treball de Càritas Diocesana i de les Càritas Parroquials.

 

Seguidament ha pres la paraula el director de Càritas Mallorca, Sebastià Serra, qui en la seva primera  presentació de la Memòria  després de prendre possessió del càrrec el passat mes de novembre, ha ressaltat que la falta d’habitatge accessible o la precarietat laboral  són dos factors  que es cronifiquen  en el temps i que agreugen les desigualtats socials a Mallorca, i així es reflecteix a la Memòria de 2018. Dues realitats, ha apuntat Serra, que a la vegada es converteixen en reptes que s’han d’afrontar i donar resposta per part de Càritas, com també la situació de vulnerabilitat de les persones en situació irregular, la pèrdua dels drets socials o els discursos xenòfobs.

Les respostes donades per a fer front a aquestes realitats han estat múltiples i amplies per part de Càritas, però ha recordat Sebastià Serra que és necessari continuar amb les iniciatives que donen dignitat i creixement a les persones que pateixen algun tipus d’exclusió social.

El director de Càritas Mallorca també ha volgut destacar la feina desenvolupada pels tècnics, personal contractat, el voluntariat així com les persones participants del diferents programes i els donants, per fer realitat els projectes i les accions que s’han implantat i que donen resposta a les situacions complexes de desigualtat dins la societat.

Les persones ateses

De les 8.011 persones acompanyades, 1.051 persones més (un 15’2% més respecte l’any 2017),un augment que com ha explicat el director de Càritas Mallorca està relacionat amb un registre més acurat, i a un augment en l’oferta de serveis d’informació i orientació laboral que s’ha traduït  en un major nombre de persones que s’han acostat  a Càritas.  El  perfil  de les persones ateses,  continua la tendència dels darrers anys on el nombre de dones ateses (59%) respecte al d’homes (41%) es manté entorn a un 20 % de diferència, essent principalment persones d’uns  30 a 50 anys. En quant al tipus de llar, poc més del 30 % són parelles amb fills, (5 punts menys respecte al 2017), persones que viuen soles se situa en el 23%, i  en tercer lloc amb un 15% famílies monoparentals.

Continua la tendència dels darrers anys de davallada de persones espanyoles ateses que es situa en el 37’6 (baixada de més de 5 punts respecte a 2017) pujant a 57’9% les persones extracomunitàries (increment de més de 5 punts) destacant en aquest apartat la pujada de més de 10 punts de les persones d’origen  llatinoamericà i Càrib.

Dins l’apartat de la situació legal de les persones ateses per Càritas Mallorca destaca  l’increment del  15% (2.017) al 29%(2018) de persones en situació administrativa irregular, un increment de 1.128 persones d’un total de 2.070 persones.

En aquest punt, Sebastià Serra, ha volgut fer un incís i explicar que les persones  immigrants que arriben a Espanya es troben en una situació jurídica que no els permet regularitzar la seva  situació  fins haver passat tres anys de residència continuada. Aquesta situació els fa que quedin exclosos del món laboral, formatiu i de moltes prestacions socials tenint com a única alternativa els treballs d’economia submergida. Davant les barreres burocràtiques d’alguns municipis per poder prestar suport econòmic a aquest col·lectiu i a pesar diàleg per intentar cercar solucions, Càritas ha assumit les  ajudes per cobrir les necessitats bàsiques d’aquestes persones destinant un total de 40.000€.

Pel que fa a la situació laboral de les persones ateses a Càritas al 2.018, el 70’2%  són persones actives de les quals un 58’9 % estan aturades, mentre que un 9’4% fan feina (un 6´6% amb contracte o alta a la SS, i un 4´6% sense contracte o alta a la SS), també hi ha un 29% de persones que es troben inactives. En relació a la formació,un 17’7% de les persones ateses es troben sense alfabetitzar però la majoria, un 37’6%, tenen fins educació primària. Cal assenyalar que moltes de les persones nouvingudes tenen dificultats a l’hora de convalidar els seus estudis.

L’acció que realitzam amb les persones

En aquest apartat es fa referència a la intervenció de Càritas cap a les demandes de les persones que han vingut a Càritas. Catalina Mateu, Secretària General de Càritas Mallorca ha explicat que durant el 2018 s’han donat 56.096 respostes a les demandes realitzades, una xifra que puja en 17.730 respostes més que 2017, un increment que també es dona en el  nombre de sol·licituds tramitades, 14.000 al 2018 i que suposa un increment de 6.282.

Programa d’Acció de Base

El Programa d’Acció de Base recull un sèrie de accions cap a la persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que comença amb l’acollida i posterior acompanyament a través dels grups d’acció social,   formats per tècnics i voluntariat, de les 59 Càritas Parroquials. A través d’aquests grups  es desenvolupen activitats i projectes a l’àmbit individual, familiar i grupal amb l’objectiu de facilitar la inclusió. A Càritas hi ha actualment 3 equips d’Acció de Base, 2 a Palma i 1 a Part Forana.  En quant a les dades, a la memòria es reflecteix que de les 6.071 persones acompanyades a través d’aquest programa  el 78’2% de les persones són acollides i acompanyades des del treball individual i familiar, i 46’4 % han participat en activitats grupals i comunitàries.

Suport a les necessitats bàsiques

Els ingressos insuficients de les famílies i persones  ha fet que des de Càritas Mallorca es continuï invertint en ajudes per cobrir aquestes necessitats bàsiques.  Desglossant les xifres, el 20%  es destina a ajudes a l’alimentació e higiene, beneficiant a  2.236 persones (a través dels 12 Centres de distribució d’aliments). En aquest apartat s’ha d’incloure les 179 persones ateses al Menjador Social Sor Isabel Bonnín d’Inca. Un altra apartat d’ajudes és el que fa referència a l’educació destinant un 13% (147 ajudes tramitades ), un 6 %  per salut (128 ajudes tramitades),  i  un 3% transport i pagament de gestions i taxes ( ajudes per valor de més 10.000€).

Destaca en aquest apartat l’increment d’un 27% de les ajudes tramitades per  tema d’habitatge en 2018 respecte a 2017. Un import que ha arribat als 110.795€  corresponents a 511 ajudes tramitades que es destinen principalment a pagar el lloguer o hipoteques, subministraments i comunitats, allotjament alternatiu. Les ajudes  a l’habitatge  suposen un 57% del total  de les ajudes que tramitades per Càritas Mallorca al 2.018. Dins l’apartat d’habitatge, a més de les ajudes econòmiques, a Càritas en comptat amb el projecte d’habitatge Digne, amb 3 pisos a Palma i la posada en marxa d’una vivenda col·lectiva a Inca.

Dins l’Acció de Base s’inclou el Servei d’Assessoria Jurídica, un servei que vol donar respostes a qüestions d’estrangeria, habitatge, justícia, i tràmits de drets bàsics, i que al 2018 ha atès a 329 persones (augmentant en 117 persones respecte al 2017).Destacam també les 12 accions grupals que s’han desenvolupat en aquesta àrea amb un total de 300 participants.

Accions per a la Inserció sociolaboral

Inclou totes les acciones que es desenvolupen per la promoció de les persones i la seva inserció en el mercat laboral. En aquesta àrea Càritas ha acompanyat l’any passat a 3.059 persones una xifra que suposa un increment de 1.145 persones més que l’any 2017, fruit sobretot d’un augment dels serveis de primera acollida i informació sociolaboral. Els projectes desenvolupats en aquest apartat són:

 • Formació:394 persones.
 • Tallers Prelaborals: 102 persones (Taller de Juguetes, Paper, Bicicletes i Bona Traça )
 • Accions d’acollida, informació i assessorament sociolaboral: 581 persones .
 • Itineraris d’Intermediació i orientació :674 persones.
 • Altres iniciatives d’economia social :8 persones del taller de confecció de Koluté.

Dins el processos d’inserció sociolaboral destacar les 422 persones que varen aconseguir feina l’any 2018 gràcies a l’acompanyament a través del Servei  d’Intermediació Laboral i a la participació de 77 empreses col·laboradores (48 ofertes d’empreses; 43 insercions a empreses; 29 pràctiques no laborals; 20 empreses han dut accions formatives), així com les 350 entrevistes d’informació d’empleadors.

Economia Social i Solidària, una economia al servei de les persones

Continuam apostant pels projectes dins l’àmbit de l’economia social i solidària, com a eina de transformació social i on també s’afegeix el valor de la sostenibilitat mediambiental. Destacam:

EINES X INSERCIÓ, l’empresa creada a finals del 2017 i que promou la inserció sociolaboral, el consum responsable i el destí ètic de la roba de 2ª mà. Al  2018 va passar de 5 a 8 contractes d’inserció , un  increment de plantilla degut a la gran quantitat de roba recollida, més de mil tones, dels 177 contenidors vermells de roba . Eines x Inserció participa al projecte de Moda RE- promogut per Càritas Espanyola , que té  com a objectiu  la generació d’ocupació  social i sostenible, la transparència , el destí ètic  de les peces de roba i el consum responsable.

Un altre projecte que s’ha impulsat al 2018 ha estat el Taller de bicicletes a Inca. Es tracta d’ un espai prelaboral de recuperació de bicicletes que han estat donades per particulars o entitats diverses i on participen 12 persones.

Les botigues solidàries de Càritas Mallorca son espais de sensibilització, on es promou  el consum responsable, el comerç just i l’economia social i solidària a través dels productes dels tallers prelaborals com el de Juguetes, Paper, Bona Traça així com el Comerç Just i la roba recuperada d’Eines x Inserció , i és per aquesta raó que hem ampliat la xarxa de botigues solidàries amb la incorporació de 3 nous punts de venda :

 • La nova botiga al costat de La Seu , un projecte que ha estat possible gràcies a la col·laboració del Capítol de La Seu
 • El camió Suma’Truck (botiga itinerant)
 • El punt de venda online dels productes Koluté, kolute.org

La sensibilització: una eina de transformació social

El suport a les persones que realitza Càritas Mallorca va acompanyat d’una intensa tasca de comunicació i sensibilització per denunciar i fer conèixer les situacions d’injustícia a la nostra comunitat i a altres parts del món.

En aquest sentit, la presència de Càritas Mallorca als diferents mitjans de comunicació continua essent intensa amb 183 continguts diferents i també a les xarxes socials amb 287 publicacions i  amb un  increment de seguidors tant a Facebook com a Twitter.

S’han desenvolupat diferents campanyes al llarg de l’any destacant  la campanya institucional  de Càritas “El Teu compromís  millora el Món”, també la campanya “Si Cuides el Planeta, Combats la Pobresa “ o la destinada a marcar les dues caselles d’assignació  solidària  de la declaració de la Renda, “Millor 2”. A nivell local la Campanya Rebost , de recollida d’aliments i altres productes de primera necessitat , o “El Treball Decent no és un conte”  per defensar el treball digne a través del concurs de relats.

Des de Càritas Mallorca creiem que apropar als més joves les situacions d’exclusió social, el que significa l’economia social, el processos migratoris, el treball decent.. és fonamental per intentar fer entendre les diferents realitats socials. En aquest sentit des de Càritas fomentam les xerrades a Col·legis i Instituts, així com a empreses per conscienciar de la labor social que desenvolupa l’entitat i fer-les partícips del nostre compromís per millorar el món:

 • 33 xerrades a escoles i instituts, arribant a més de 1400 infants i joves
 • 15 xerrades a associacions, entitats, empreses arribant a unes 500 persones
 • 80 participacions a fires i mercadets i presència de la Suma’Truck

Dins l’apartat d’incidència  apuntar la col·laboració de 523 donants esporàdics i 514 subscriptors periòdics, un implicació fonamental per tirar endavant els projectes de Càritas.

També destacar el suport a la qüestió de la mobilitat humana. Es continua amb el Projecte  de Cooperació al Senegal  “Millora de la situació nutricional de 240 famílies camperoles vulnerables de 4 comunitats rurals al nord de Senegal.  Aquest projecte compta amb l’acompanyament de Càritas Espanyola i està subvencionat pel  Govern de les Illes.

Els agents de Càritas

La implicació dels agents de Càritas per desenvolupar les accions de l’entitat és fonamental. Persones voluntàries o contractades, amb la participació de les persones acollides i acompanyades, són les que possibiliten l’execució dels projectes i accions per facilitar la inclusió i la transformació de la societat.

Pel que fa als agents de Càritas, destacar les  950 persones voluntàries (958) de les quals 749 son dones i 209 son homes i també els  81 treballadors contractats els quals hi ha 65 dones i 16 homes.

La col·laboració i el treball en xarxa de més de 200 empreses, entitats, administracions, es també fonamental per impulsar els projectes i iniciatives de Càritas en la defensa dels drets de totes les persones.

Exercici econòmic de  Càritas 2018

La transparència en la gestió dels recursos econòmics de Càritas Mallorca és fonamental per mantenir la confiança de moltes persones cap a la labor social de l’entitat, que fan les seves aportacions perquè aquesta activitat social continuï.

En aquest apartat, Sebastiana Santmartí, Administradora General de Càritas Mallorca, ha explicat  les dades econòmiques de l’exercici de 2018. A l’apartat d’ingressos (2.529.254,05€)  , ha assenyalat que ha hagut una disminució d’un 38% respecte de l’any anterior. Els ingressos de les activitats pròpies és el que ha sofert una baixada molt important (-1.540.000€)  a causa sobretot del descens de les donacions i herències de particulars(-1.380.000€), i també de la caiguda de la venda de roba  com a conseqüència del traspàs  de tota l’activitat a l’Empresa d’Inserció, Eines x Inserció ( -156.000€). Sebastiana  Santmartí ha explicat que les dues partides varien molt d’un any a l’altre. En quant a la resta d’ingressos ha sofert poques variacions. Els ingressos de l’administració pública han augmentat 26.000€ i les aportacions d’altres institucions privades han disminuït en 21.000€.

En el capítol de despeses destacar que s’han invertit 3.269.268,47€ en els diferents projectes socials de Càritas, una xifra que s’ha mantingut respecte a l’any passat amb un petit augment de 40.000€.

El programa en el que més recursos s’ha invertit ha estat el d’Acció de Base amb una aportació  1.526.000€, amb un augment de 85.000€. En aquest apartat destacar les ajudes directes a persones i famílies que  han estat de 447.000€.

El Programa d’Acció per a la Inserció Sociolaboral amb una inversió total de 1.058.000€ és el que també ha tingut un major protagonisme en aquest apartat d’inversions però respecte a l’any 2017 ha disminuït amb 211.000€ com a conseqüència  de que una part  de la seva activitat ha estat assumida per Eines x Inserció.

Impuls també important a l’àrea de sensibilització  i cooperació amb el projecte de Senegal amb una inversió de 237.000€ amb un augment  de 110.000€ respecte a l’any anterior.

Apuntar per últim en aquest apartat,  les inversions fetes al Menjador Social Sor Isabel Bonnín d’Inca amb més de 380.000€ i a altres espais amb una quantitat de 84.000€.

A la presentació de la Memòria de Càritas 2018 s’ha volgut donar les gràcies per part del director Sebastià Serra, a les persones voluntàries, a les persones contractades, als subscriptors, donants, sacerdots, diaques, religiosos i religioses, administracions públiques,  empreses, i entitats col·laboradores,  però principalment a les persones participants per acompanyar-les en el seu viatge.

Memòria Càritas Mallorca 2018

© Càritas Diocesana de Mallorca