La ratificació de la Carta Social Europea per part d’Espanya no pot convertir-se en paper banyat

Càritas aplaudeix l’acord de l’últim Consell de Ministres, però lamenta l’exclusió del Protocol de reclamacions col·lectives de 1995

Càritas Espanyola aplaudeix l’acord adoptat pel Consell de Ministres del passat 1 de febrer pel qual el Govern disposa la remissió a les Corts Generals de la Carta Social Europea revisada i s’autoritza la manifestació del consentiment d’Espanya per a obligar-se per aquesta Carta.

Es tracta d’una reclamació reiteradament exposada en els últims anys als responsables polítics per la nostra organització i altres entitats del sector social d’Espanya, donada la importància clau de la Carta Social Europea com a eina fonamental de protecció de la dignitat i dels drets dels ciutadans en tot el territori del Consell d’Europa.

Greu exclusió del Protocol

Malgrat la bona notícia que suposa aquesta decisió, Càritas lamenta que hagi quedat fora de la mateixa la ratificació del Protocol de reclamacions col·lectives de 1995, un instrument clau de la Carta. Aquesta omissió és especialment greu si es té en compte que en l’acord del Consell de Ministres es diu textualment que “afegeix la possibilitat de subscriure el Protocol addicional (núm.3) de 1995 de reclamacions col·lectives, independent de la signatura de la Carta revisada i que Espanya no ratificarà en el present procediment”.

En deixar fos el citat Protocol del procediment parlamentari que ara s’inicia, la ratificació de la Carta Social Europea revisada es converteix en paper mullat en restar visibilitat, exigibilitat i efectivitat dels drets consagrats en aquesta. Per als experts, el Protocol rubrica per part de l’Estat signant la seva aposta inequívoca per la protecció dels drets i la garantia del seu compliment, a més d’afegir avantatges addicionals que incideixen directament en qüestions relatives, entre altres, a l’economia processal, a la seva celeritat i a l’enfortiment del paper dels agents i col·lectius socials.

En l’actualitat, aquest Protocol es pot utilitzar en 15 països europeus, entre els quals s’inclouen els nostres veïns Portugal, França o Itàlia.

Apel·lació a les Corts Generals

La posada en marxa del procediment parlamentari per a la ratificació de la Carta Social Europea revisada pot corregir l’Acord del Govern que exclou la ratificació del Protocol de Reclamacions col·lectives de 1995. Existeix encara la possibilitat de sotmetre’s al mateix a través de la realització de l’al·ludida manifestació ad hoc (la declaració prevista en l’art. Sr.2 de la part IV de la pròpia Carta revisada) en el moment de la ratificació per part de les Corts Generals.

Càritas torna a sol·licitar al Govern i al conjunt de les forces polítiques que demostrin el seu compromís real pels drets socials amb l’instrument més eficaç que els garanteix.

Recordem que l’acord del Consell de Ministres és conseqüència de la interpel·lació urgent votada de manera unànime per tots els grups parlamentaris per la qual s’instava al Govern a ratificar la Carta revisada i el Protocol de reclamacions col·lectives. Aquestes mateixes Corts Generals té ara a les seves mans la decisió que la ratificació sigui autènticament plena i Espanya pugui fer un pas de gegant en l’eradicació de la pobresa i l’exclusió, i garantir l’accés als drets humans dels ciutadans en major vulnerabilitat social.

© Càritas Diocesana de Mallorca