Formació de Voluntaris

Càritas Mallorca programa accions per a la formació de voluntaris de l’entitat coincidint amb l’aprovació al Parlament de la Llei de Voluntariat de les Illes Balears per unanimitat.

L’execució dels projectes i accions que desenvolupa Càritas Mallorca per a donar resposta a les persones que més ho necessiten, és una realitat gràcies a la presència de voluntaris.

Temps, dedicació, acompanyament, capacitat, recolzament, professionalitat és l’aportació d’aquests voluntaris, un col·lectiu que arriba als quasi 1.000 a Càritas Mallorca. A l’entitat volem que continuïn amb la seva vinculació, però també necessitam més aportacions, per aquest raó Càritas Mallorca ha realitzat aquests dies un curs bàsic de voluntariat per conèixer les inquietuds i les habilitats de persones que volen dedicar part del seu temps a altres persones que necessiten suport i acompanyament en el seu dia a dia.

Llei del Voluntariat de les Illes Balears

Aquesta formació ha coincidit amb l’aprovació al Parlament de la Llei de Voluntariat de les Illes Balears per unanimitat de tots els partits, una normativa que té per objecte regular, reconèixer, divulgar, promoure, fomentar i protegir el voluntariat en tots els seus àmbits, com a forma de participació mitjançant programes de voluntariat desenvolupats sempre només en el marc d’entitats de voluntariat.

Entre les novetats de la nova Llei, hi ha la regulació del voluntariat a tota la societat. Es preveu el voluntariat de menors, d’entre 14 i 18 anys, amb l’objectiu d’acostar el voluntariat als més joves. També regula l’obligació de fer possible l’accessibilitat al voluntariat de persones majors, amb discapacitat o dependència.

També s’estableix formació per als voluntaris i crea la figura del voluntari no presencial. Regula els drets i deures de les persones beneficiàries de l’acció voluntària com a agents actius, les quals hauran d’adoptar un codi ètic i aplicar-lo.

El text normatiu, a més, estableix la necessitat de dotar la comunitat autònoma d’un pla de voluntariat en què es recullin les necessitats i les mesures de suport que s’han d’impulsar partint de la responsabilitat pública i garantint, en tot cas, la independència de les entitats i de les persones voluntàries.

A més, la nova norma reforça la figura del Fòrum del Voluntariat de les Illes Balears com a òrgan de consulta, coordinació i promoció del voluntariat i hi inclou nous representants de l’Ajuntament de Palma i el sector educatiu.

© Càritas Diocesana de Mallorca