«Església pel Treball Decent» redoblarà els seus esforços en 2019 per a denunciar la indecent precarietat

Entre els eixos de treball estan la convocatòria del 1r de Maig i de la Jornada Mundial pel Treball Decent, del 7 d’octubre

L’ocupació creada a Espanya, després de cinc anys de recuperació econòmica continua marcat per la precarietat i l’exclusió. Des de 2014, més del 90% dels contractes registrats són de durada limitada, la qual cosa unit a l’increment de la volatilitat dels contractes temporals, la reducció de la seva durada, l’augment de l’encadenament de contractes i de la jornada parcial, ens condueix a un escenari on «disposar d’una ocupació ja no és sinònim d’integració», com diu l’última anàlisi de la Fundació  FOESSA, Exclusió estructural i integració social. Una situació social que s’agreuja per l’elevat i profund nombre de persones en situació de desocupació (3,3 milions; 47% amb més d’1 any en atur) i amb més d’1 milió de llars (1.052.800) amb tots els seus membres actius en atur. (EPA, 4T 2018).

Església per un Treball Decent [una iniciativa promoguda per al nostre país per Càritas, Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER), Germanor Obrera d’Acció Catòlica (HOAC), Justícia i Paz, Joventut Estudiant Catòlica (JEC) i Joventut Obrera Cristiana (JOC)]prioritza, per a aquest any, abordar la precarietat laboral, el seu impacte en la trajectòria vital dels treballadors i de les treballadores, de les famílies, i en la pròpia cohesió social. Articularà, de forma transversal, en tots els seus àmbits d’incidència prevists la denúncia sobre la indecent precarietat que descarta a milions de persones a l’accés a un «treball decent i no de qualsevol manera», en paraules del papa Francesc.

El Primer de Maig, per segon any consecutiu

Un primer eix de treball serà realitzar, per segon any consecutiu, la celebració del Primer de Maig, festa de sant Josep Obrer i Dia internacional dels treballadors i les treballadores, amb la convocatòria de vigílies d’oració, l’elaboració d’un manifest sobre el sentit creador del treball i per a denunciar les causes de la falta del treball decent, així com per a animar a participar en les activitats convocades, en aquesta línia, per les organitzacions sindicals.

Jornada Mundial pel Treball Decent, cinquè any de convocatòria

Un segon eix se centrarà en la convocatòria de la Jornada Mundial pel Treball Decent, el 7 d’octubre, per a insistir en la importància de complir amb l’objectiu número 8 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 relacionat amb l’extensió de l’ocupació digna, clau per al progrés humà, la reducció de la fam, la pobresa, les desigualtats, i la cura de la casa comuna. Per a Església pel Treball Decent és el cinquè any  consecutiu compromès  amb aquesta jornada, que és a més compartida amb l’Organització Internacional del Treball (OIT), el moviment sindical mundial i el Moviment Mundial de Treballadors Cristians, es convoca en les diòcesis del país, durant aquest mes d’octubre, nombrosos gestos i activitats de sensibilització i denúncia.

Comunicació i adhesió

La iniciativa ha dissenyat la seva estratègia de comunicació per a oferir i acostar les convocatòries, les accions, els materials i les reflexions tant a la comunitat cristiana com a la societat civil. També persisteix en la seva obstinació d’acostar-se a entitats, grups o realitats parroquials per a presentar els seus objectius, les seves tasques i afavorir l’adhesió a la iniciativa.

Dues cites importants per al món del treball

A més, Església per un Treball Decent estarà atenta a dues cites importants per al món del treball. El mes de juny, al «parlament global» coincidint amb el centenari de la OIT. Un diàleg iniciat per la OIT des d’una orientació que comparteix  Església pel Treball Decent: per a un futur de treball decent, és essencial prioritzar a les persones. El mes de novembre, en complir-se els 25 anys del document La Pastoral Obrera de tota l’Església, de la Conferència Episcopal Espanyola.

La iniciativa Església pel Treball Decent sorgeix a Espanya l’any 2015 fent seu l’objectiu impulsat per la Santa Seu, la OIT i organitzacions d’inspiració catòlica, de col·locar explícitament el «treball decent per a totes les persones» entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

© Càritas Diocesana de Mallorca