Els drets de les persones per accedir a un habitatge

Des de Càritas Mallorca defensam el dret a un habitatge digne com un dret humà on la dignitat de les persones passa a un primer pla.  A partir d’aquest principi Càritas desenvolupa diferents actuacions per acompanyar i defensar els drets de les persones per accedir a un habitatge i informar de les condiciones d’un contracte de lloguer.

Precisament  els drets de l’ inquilí ha estat el tema de la xerrada que s’ha impartit al local de Santa Brígida de Càritas Mallorca a Cala Major per part del tècnic de l’Oficina Antidesnonaments de l’Ajuntament de Palma, Xisco Oliver, i on han assistit persones de de Cala Major amb diferents problemàtiques en els seus contractes de lloguer.

Durant la seva intervenció, Oliver ha donat una guia per preservar els drets de l’arrendatari, un dels més importants és que totes les condicions del contracte de lloguer estiguin per escrit i signats per les dues parts. Aquest document signat ho ha de tenir tant l’ inquilí com el propietari del pis, és una garantia per qualsevol problemàtica que pugui sorgir, a la vegada és un document  imprescindible per demanar subvencions a l’administració.

El tècnic de l’Ajuntament de Palma també ha recordat que el tipus de contracte de lloguer actual és de 3 anys segons l’actual LAU ( Llei Arrendament Urbà) , vigent des de 2013 després de la derogació de la reforma de la llei del passat 19 desembre i  que ha estat vigent 35 dies. Ha apuntat que en el supòsit que el llogater volgués rescindir el contracte haurà d’informar amb 1 mes com a mínim les seves intencions i ha de ser per escrit. Si la informació arriba més tard automàticament el lloguer se prorroga un any més.

En aquest contracte de 3 anys, el primer any és intocable però a partir del segon el propietari pot reclamar la propietat sempre que especifiqui, per escrit , que és per un us propi o familiar i explicar les circumstàncies, l’ inquilí pot reclamar aquesta informació.

Altres mesures que ha recordat el tècnic de l’Ajuntament de Palma es que tots els pagaments se facin per banc, per tenir un rebut, i no pagar mai si no hi ha rebut. També és  important que quan s’accedeix a un pis de lloguer per primera vegada i quan s’abandona la vivenda és fer fotos de tots els espais i mobles de les habitacions per garantir les condicions de com se varen trobar i com queden després.

Des de l’oficina antidesnonaments han insistit que són molts els drets que tenen els inquilins de pisos o habitatges en règim de lloguer i per tant és important la necessitat que s’ informin davant qualsevol dubte, reclamacions o canvis de les condicions del lloguer.

La col·laboració entre l’oficina antidesnonaments de l’Ajuntament de Palma i Càritas Mallorca continua amb una jornada de formació a les tècniques de l’entitat  el pròxim dia 14 en materia dels drets de l’ahbitatge.

© Càritas Diocesana de Mallorca