El Pacte Global per a la Migració, un signe d’esperança per construir societats acollidores i inclusives

Migrants amb Drets hauria preferit que el Pacte afirmés que el migrant, més enllà del seu estatut, segueix sent persona

Les organitzacions que integren a Espanya la xarxa Migrants amb Drets -Cáritas, Confer, Justícia i Pau, i la Comissió Episcopal de migracions- insten a tots els Estats participants en el primer Pacte Mundial per a la Migració Segura, Ordenada i Regular, que va ser acordat el 13 de juliol a la seu de Nacions Unides, a ratificar de manera oficial els compromisos recollits en el mateix durant la Conferència Intergovernamental convocada a aquest efecte i que se celebra aquest dilluns i dimarts a Marràqueix, Marroc.Així mateix, crida a tots els governs dels Estats Units, Israel, Hongria, Àustria, República Txeca, Austràlia i, probablement, Itàlia, que han anunciat que no donaran suport a l’acord, a reconsiderar la seva negativa i sumar-se al precedent que suposa el Pacte Mundial per la Migració Segura, Ordenada i Regular per avançar en l’objectiu de gestionar els fluxos migratoris de manera integral a escala internacional.

El Pacte, tot i que no és jurídicament vinculant, té una indubtable força política i marca un horitzó global en l’assumpció de compromisos concrets. Per aquesta raó, la decisió d’aquests sis països de retirar-se’n suposa un risc de desestabilització dels esforços internacionals dirigits a proporcionar una acció coordinada en la protecció de les vides dels migrants i refugiats, dels seus drets humans i de la seva dignitat.

Migrants amb Drets rep com un signe d’esperança la voluntat de la comunitat internacional de reconèixer la mobilitat humana com un dels majors reptes del nostre temps i de sumar sinergies per oferir respostes positives tant per als migrants com per als països d’origen, de trànsit i de destinació.

Som testimonis diaris del patiment causat per les condicions d’explotació i d’exclusió social a què s’enfronten els migrants i estem convençuts que les migracions, lluny de ser un problema que «gestionar», són una oportunitat per al desenvolupament de tots els pobles . Creiem que el Pacte, d’una banda, aposta per un horitzó d’equilibri entre la defensa dels drets d’aquestes persones i el dret de cada país a protegir les seves fronteres, i d’altra, inicia una nova narrativa no basada en estereotips o prejudicis sinó en fets i dades reals.

Entre els 25 objectius assenyalats en el Pacte Global ens hauria agradat més claredat amb relació al compromís de no detenció de menors migrants i encara que en el mateix es parla del propòsit dels Govern de buscar totes les formes possibles per no detenir-los, no s’exclou de manera explícita aquesta possibilitat.

Davant d’una cita de la transcendència de la que té lloc aquest dilluns a Marràqueix per consolidar un consens internacional basat en els principis humanitaris i la centralitat de les persones en qualsevol presa de decisions per part dels poders públics, reivindiquem el dret a migrar  i a no migrar , i a que la salvaguarda de la dignitat i la seguretat d’aquestes persones, moltes de les quals segueixen perdent les seves vides a les nostres aigües, es reconegui com un dret que tots els Estats han de protegir.

Recordam les paraules dirigides pel papa Francesc, qui des de gener de 2017 és el responsable únic i directe de la Secció Migrants i Refugiats del Dicasteri per a la Promoció del Desenvolupament Humà Integral del Vaticà, als sacerdots Fabio Baggio i Michael Czerny, subsecretaris d’aquest departament. En la seva primera trobada amb ells, sostenint una armilla salvavides a la mà, va exclamar: «Cal salvar vides, perquè si les persones moren, de què política estem parlant?».

A una Unió Europea cada vegada més temptada a tancar les portes i a abandonar a la seva sort a tots el que criden a les seves portes, aquest Pacte Mundial pot contribuir a salvar vides i a assentar els pilars sobre els quals construir ponts cap a una acollida fraterna i una integració justa dels migrants.

Migrants amb Drets, en vinculació i coordinació constant amb altres organitzacions d’Església a nivell europeu i internacional, reiterem la nostra ferma voluntat de seguir treballant perquè la implementació d’aquest Pacte Global es tradueixi en mesures concretes en els àmbits locals, regionals i globals, tal i com s’ha fet durant tot el procés de negociació al llarg de 2018.

© Càritas Diocesana de Mallorca