Dia Universal de la Infància: Càritas Europa exigeix a la UE que garanteixi les polítiques d’infància i família

Càritas Espanyola recorda que el 23% dels menors d’edat en el nostre país es troben en situació d’exclusió social

En una nota difosa amb motiu del Dia Universal de la Infància, que se celebra avui, Càritas Europa insta al Parlament Europeu i al Consell al fet que garanteixin la continuïtat del finançament de les iniciatives relacionades amb els nins i les famílies, acordant de manera àgil el pròxim Marc Financer plurianual (MFP).

El Marc Financer plurianual (MFP) fixa els límits dels pressupostos generals anuals de la Unió Europea. Determina quant pot utilitzar la Unió a l’any, en total i en les seves diferents àrees d’activitat, quan assumeix obligacions jurídicament vinculants durant un període no inferior a 5 anys.Càritas Europa emplaça a la UE a mostrar el seu valor afegit en la lluita contra la pobresa infantil i familiar invertint en la infància. I recorda que el futur dels nins i les famílies a Europa estarà en risc si els líders de la UE no aconsegueixen posar-se d’acord amb el futur MFP.

La nota assenyala com des de la crisi financera i econòmica de 2008 les polítiques d’austeritat han posat sota pressió als sistemes nacionals de protecció social, la qual cosa ha soscavat tant la capacitat dels Estats per a protegir a les persones contra la pobresa com de les famílies a poder cuidar dels seus membres.

Com subratlla Càritas Europa, “aquest enfocament  distorsionat  solament pot portar a majors costos socials, llevat que els Estats estableixin polítiques que trenquin el cicle de desavantatges i  un enfocament dirigit a garantir l’accés a recursos adequats i a serveis de qualitat assequibles, així com el dret dels nins a participar”.

Referent a això, Jorge Nuño, secretari general de Càritas Europa, afirma que “la UE ha d’assumir la responsabilitat d’eradicar la pobresa i aconseguir un acord sobre el MFP abans de les eleccions europees de maig de 2019”. També ha apuntat que, “la principal preocupació dels nostres líders hauria de ser garantir el benestar dels nins i les famílies en tota la UE, en particular dels més necessitats”. I ha afegit: “Tots els nins mereixen la igualtat d’oportunitats i no podem oblideu que les famílies fortes fan societats fortes”.

Especial desprotecció de la infància a Espanya

A Espanya, la infància és un dels col·lectius més desprotegits en la nostra societat. Segons l’avanç de dades de l’última enquesta FOESSA, fet públic a l’octubre passat, el 23% dels menors d’edat en el nostre país es troben en situació d’exclusió social, la qual cosa implica que quasi una quarta part de la nostra infància està desenvolupant-se en un context de carència o necessitat.

Comptar o no amb menors a càrrec en la llar pot marcar la diferència entre l’exclusió i la integració, ja que en l’actual escenari el 21% de les llars amb menors a càrrec es troben en situació d’exclusió (davant el 16% en els llars sense menors). Aquesta xifra s’eleva fins al 28% quan es tracta d’una llar monoparental i al 33% si parlem de famílies nombroses.

«Aquesta situació – explica Carmen García Costa, experta del Programa d’Infància, Adolescència i Família de Càritas Espanyola-,ens parla de la manca de garantia de l’efectivitat dels drets humans i de la insuficient dedicació de les polítiques socials dirigides a la infància en particular i la família en general. Això genera situacions de pobresa de nens, nenes i famílies que s’allarguen en el temps, i que de vegades continuen fins i tot quan els nens i nenes creixen i constitueixen la seva pròpia llar «.

Amb tot, el que més preocupa a la infància i adolescència a Espanya són els elevats nivells de desigualtat. «Avui dia -assegura- la igualtat d’oportunitats és més una aspiració que una realitat, ja que el major risc que tenen les persones que han viscut la seva primera etapa vital dins d’una llar en pobresa, de patir problemes econòmics i situacions de pobresa en la seva vida adulta, és el que anomenem «transmissió intergeneracional de la pobresa».

En paraules de Carmen Garcia, «estem gestant des de la infància una desigualtat que de no corregir-se només pot esdevenir en una societat i en un món encara més desigual i injust en el futur».

© Càritas Diocesana de Mallorca