Corregir el rumb de les decisions polítiques i dels discursos públics sobre migració

Davant la celebració del Dia Internacional del Migrant i una setmana després de la ratificació en Marrakech per part de més de 150 països del primer Pacte Mundial per a la Migració Segura, Ordenada i Regular, les entitats que integren la xarxa Migrants amb Drets–Càritas, CONFER, Justícia i Paz, i la Comissió Episcopal de Migracions—reafirmam el nostre suport l’èxit de la comunitat internacional per a avançaren l’objectiu de gestionar els fluxos migratoris a nivell global.

 


Lamentam, no obstant això, el fracàs que suposa la retirada del Pacte de diversos països del Nord, la decisió del qual obri una perillosa clivella en l’esperit d’unitat i solidaritat tan necessari per a garantir una acció coordinada, per damunt de fronteres i polítiques nacionals, en la tasca inajornable de protegir les vides i els drets dels migrants i refugiats.
Recordam que la celebració d’aquest dimarts commemora l’adopció, per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides, de la Convenció Internacional per a la protecció internacional dels drets de tots els treballadors migrants i els seus familiars, un text que ni Espanya ni cap dels Estats membres de la Unió Europea han signat encara.
Queda molt camí per recórrer per a parlar d’una migració que sigui autènticament segura, ordenada i regular, i evitar que el Pacte recentment aconseguit sigui  paper banyat. Instam, per això, a corregir el rumb preocupant que, malgrat les bones intencions proclamades en Marrakech, manifesten les decisions polítiques en matèria de migració que es continuen adoptant tant al nostre país com en el conjunt de la Unió Europea.
Una vegada més, censuram unes polítiques migratòries on l’enfocament basat en la seguretat i el control de fronteres continua prevalent sobre els aspectes humanitaris i socials, i que converteixen les tanques i les aigües del Mediterrani en espais de mort, sofriment i vulneració de drets, en lloc de transformar-los en una oportunitat per a l’acolliment i l’hospitalitat. 
Diem no a les devolucions de migrants realitzades sense les garanties establides en els procediments relatius a la identificació de cada persona,sense verificar les seves circumstàncies personals o sense prestar informació en un idioma que sigui entés per les persones nouvingudes. 
Reclamam coratge polític per a acabar amb els llimbs legals que afecta a un nombre creixent de menors immigrants no acompanyats, al mateix temps que denunciam la resistència a mobilitzar els recursos indispensables per a finançar tant l’acolliment i integració al nostre país dels migrants com per a  incidir en les causes del problema mitjançant una adequada dotació de fons per a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament.
Rebutgem l’escandalosa política de braços caiguts per la qual s’abandona a la seva sort en aigües internacionals a pesquers espanyols que, donant exemple de sentit humanitari, auxilien embarcacions amb migrants a punt de sotsobrar.
I diem rotundament no a la successió d’irresponsables declaracions públiques en contra de les persones migrants, que, amb un perillós accent discriminatori, racista i xenòfob, pretenen obtindre suport electoral a força de difondre falsos rumors i prejudicis que només busquen estigmatitzar a l’altre i intoxicar la convivència social i les relacions en els nostres barris. 
Com alertava al setembre passat el Papa Francesc en el congrés mundial sobre racisme i xenofòbia organitzat per la Santa Seu i el Consell Mundial de les Esglésies (WCC), «vivim temps en els quals semblen reavivar-se i difondre’s sentiments que molts consideraven superats. Sentiments de sospita, de por, menyspreu i fins a d’odi enfront d’individus o grups considerats diferents a causa del seu origen ètnic, nacional o religiós i, com a tals, no considerats prou dignes de participar plenament en la societat».
«La gravetat d’aquests fenòmens –afegia el Papa— no pot deixar-nos indiferents.Tots estem anomenats, en les nostres respectives funcions, a cultivar i promoure el respecte de la dignitat inherent a tota persona humana, començant per la família, el lloc en el qual s’aprenen des de molt primerenca edat els valors de compartir, de l’hospitalitat, de la germanor i solidaritat».
Com a entitats d’Església que acompanyem als migrants compartint les seves esperances i frustracions, defensem un model de convivència basat en la convivència intercultural, en la integració i en l’acolliment fratern al qual arriba i es troba en situació de major vulnerabilitat. Som Església samaritana que auxilia al desvalgut, sense preguntar pel seu origen, el seu credo o la seva condició. 
Al Nadal, quan commemoram el naixement a Belém d’un nin, els pares del qual van ser exclosos perquè no tenien lloc en la posada i espentats després a l’exili,urgim a les nostres comunitats i a tots els ciutadans a examinar les seves actituds personals i comunitàries, i a renovar la seva capacitat d’acolliment i hospitalitat feia les persones migrants. L’Amor, que tot el pot, és la millor resposta als qui només semblen disposats a enrarir la convivència en pau.

© Càritas Diocesana de Mallorca