Comunicat de Càritas Veneçuela sobre ajuda humanitària

Càritas demana treballar «sota els principis de respecte als drets humans i humanitaris»

Davant els reiterats anuncis de l’enviament d’ajuda humanitària a Veneçuela per a pal·liar la greu crisi social per la qual travessa el país, Càritas Veneçuela ha fet públic un comunicat per a destriar el tipus d’ajuda de la qual s’està parlant i explicar quin està sent el seu paper i criteris davant l’eventual arribada d’aquesta.

Comunicat de Cáritas de Veneçuela sobre Ajuda Humanitària

1) La possibilitat d’una ajuda humanitària per a Veneçuela ha generat moltes expectatives per les grans necessitats del poble en matèria d’alimentació i volem recordar que l’ajuda humanitària:

a) Es guia per protocols acceptats internacionalment per a donar respostes a situacions de greus. En aquest sentit, no atén interessos polítics, sinó al bé del poble més vulnerable quan un país no compta amb els recursos per a fer-lo.

b) No resol els problemes del país. Només mitiga els impactes sobre la gent més pobra: risc alt de morir i sofriment. L’ajuda està destinada als més vulnerables que no tenen mitjans per a afrontar la situació.

c) És limitada en cobertura i ha d’ajudar a preparar a la població per a valer-se pels seus propis mitjans.

d) No proveeix els mercats amb els diversos productes de la dieta bàsica. Els inputs que arriben són principalment terapèutics. L’ajuda alimentària no sol ser d’aliments habituals, sinó racions d’emergència i suplements per a nens i ancians amb dèficit nutricional.

e) És sempre subsidiària i no substitueix el que l’Estat deu fer amb els seus recursos.

2) Davant la possibilitat que Càritas de Veneçuela participi en la recepció i distribució de l’ajuda humanitària en aquesta emergència, s’ha de tenir en compte el següent:

a) L’Assemblea Nacional ha demanat l’entrada de l’ajuda. Ha sol·licitat a la Conferència Episcopal Veneçolana (CEV) participar en una comissió tècnica. Se li ha demanat a Càritas de Veneçuela aportar la seva experiència en el social.

b) La comissió tècnica va proposar a la CEV que participés en una reunió amb diferents organitzacions de la societat civil per a intercanviar experiències de treball.

c) Diverses organitzacions d’acció social han sol·licitat a les autoritats competents permetre l’ingrés d’aquesta ajuda. No hi ha hagut resposta.

d) L’actuació social de l’Església sempre s’ha regit pels principis de l’ajuda humanitària internacionalment reconeguts: humanitat, independència i honestedat en el treball d’acompanyament i auxili als més afectats.

e) Càritas se sumaria a l’ajuda humanitària en aquesta crisi sol si es treballa amb els mecanismes apropiats i sota els principis de respecte als drets humans i humanitaris.

Càritas reafirma la seva missió de ser sempre constructors de pau, justícia i esperança.

Caracas, 4 de febrer de 2019
La Junta Directiva de Càritas de Veneçuela

Solidaritat amb la crisi de Veneçuela

Càritas Espanyola manté oberta la seva campanya d’emergència amb la crisi de Veneçuela, a través de la qual ve canalitzant la solidaritat dels donants del nostre país amb la població veneçolana més afectada per les dificultats d’accés a aliments i medicaments.

La situació a Veneçuela continua sent crítica. S’estima que més de 2,3 milions de persones han abandonat Veneçuela amb destinació principalment a Colòmbia, el Brasil, els Estats Units, l’Equador, el Perú, Panamà, l’Argentina, l’Uruguai, Mèxic i Espanya.

Les Càritas de Veneçuela, Colòmbia, el Brasil i l’Equador han llançat cridades d’emergència a la Confederació Internacional de Càritas per a actuar davant aquesta situació.

En els últims mesos, el suport econòmic de Càritas Espanyola a aquesta crisi ascendeix a un total de 240.000 euros, dels quals 100.000 euros s’han destinat a Càritas Veneçuela, 150.000 a Càritas Colòmbia i 40.000 a Càritas el Brasil.

© Càritas Diocesana de Mallorca