Càritas Veneçuela fa balanç de la resposta humanitària a la crisi en l’últim any i mig

Durant 18 mesos ha prestat ajuda alimentària i de salut a més de 130.000 persones especialment vulnerables

Càritas Veneçuela ha fet públic un informe global de les accions humanitàries desenvolupades en 16 diòcesis del país per prestar ajuda de primera necessitat a les famílies en situació més precària a conseqüència de l’actual crisi d’accés a l’alimentació i la salut.

Aquest balanç detalla les actuacions que s’han dut a terme durant els 18 mesos de vigència de la crida d’emergència llançat per Càritas Veneçuela a la xarxa internacional de Càritas al juliol de 2017 i que culminarà al desembre pròxim.

Més de 130.000 beneficiaris directes

Gràcies al Programa d’Emergència desenvolupat, Càritas ha aconseguit millorar l’accés de les llars en condicions més vulnerables a medicaments, suplements nutricionals i alimentació complementària. En total, 131.901 persones es van beneficiar directament d’aquestes accions, a les quals cal afegir altres 89.165 beneficiaris indirectes.

Per apartats d’intervenció, el Programa d’Emergència de Càritas Veneçuela, que ha manejat un pressupost aproximat de 1,5 milions d’euros, ha centrat les seves activitats en aquests cinc eixos:

  1. Accés de les llars més vulnerables a medicaments, suplements nutricionals i alimentació.
  2. Desenvolupament d’un sistema de monitorització de la situació sanitària i nutricional, recolzat per 93 llocs sentinelles a les xarxes locals de Càritas per a la detecció de la desnutrició infantil.
  3. Posada en marxa i enfortiment d’una xarxa de Càritas Parroquials per oferir ajuda directa a les persones en situació més precària.
  4. Campanya per al foment del teixit social, a través de la creació de 24 oficines de seguiment de la situació humanitària, 1.051 menjadors comunitaris, 47 aliances de solidaritat amb grups i xarxes de suport humanitari, i 14 tallers de formació per a nens i joves en cultura ciutadana conclosos.
  5. Enfortiment de les capacitats de resposta humanitària, tant de les organitzacions locals com dels equips diocesans i els voluntaris de Càritas.

Greu crisi nutricional i de salut

Des 2015, Veneçuela travessa per una greu crisi econòmica i social. Com assenyala Càritas Veneçuela en el seu balanç, el 2016, la dràstica caiguda en el preu del barril de petroli, el principal producte importat del país, sumat a un procés de control de les empreses privades va generar una progressiva disminució en les capacitats locals de producció, que es va traduir en una greu escassetat d’aliments, i el col·lapse del sistema de salut i d’accés a medicines.

Segons l’Enquesta  Nacional de Condicions de Vida de febrer 2018, els veneçolans han perdut, de mitjana, al voltant de 11 kg de pes des de 2017. L’últim butlletí de Càritas Veneçuela, de juliol passat, assenyala que el 65% dels nens monitoritzats presenten dèficit nutricional i un 13,5% de GAM (Desnutrició Aguda Global). Així mateix, les enquestes sobre les estratègies de supervivència realitzada per Càritas amb les famílies beneficiàries constaten que el 72% de les llars reporten haver hagut d’empobrir la seva alimentació i el 63% haver-se enfrontat a alguna forma de privació alimentària. Només el 15% de les llars asseguren seguir consumint d’acord a un patró alimentari adequat.

D’altra banda, la pèrdua de poder adquisitiu, unida a l’encariment dels productes bàsics, agreuja la situació de pobresa de bona part de la població, que explica, també, l’augment de la migració. Segons l’Organització Internacional de les Migracions, són més de 2,6 milions els veneçolans registrat fora del país i, segons l’ACNUR, unes 5.000 persones surten de Veneçuela diàriament.

Suport de Càritas Espanyola

Càritas Espanyola ha donat suport a la resposta de Càritas Veneçuela a aquesta emergència de forma activa i permanent. A més d’obrir una campanya de captació de fons entre els donants espanyols, ha contribuït econòmicament a les accions humanitàries a favor de les famílies ateses per la Càritas local i les Càritas veïnes que estan acollint els veneçolans que surten del país.

Fins a la data i en el marc d’aquesta resposta d’àmbit regional, Càritas Espanyola ha aportat a Càritas Veneçuela un total de 100.000 euros, a Càritas Colòmbia altres 150.000 i una partida de 40.000 euros a Càritas Brasil.

© Càritas Diocesana de Mallorca