Càritas llança el projecte pilot «Hagan lío», el primer campament interdiocesà per a joves a Espanya

Un màxim de 60 joves participen en aquesta primera edició, que es desenvolupa del 29 de juliol al 3 d’agost a Barcelona

Les Càritas Diocesanes d’ Avila, Albacete, Barcelona, Cartagena (Murcia), Oviedo i Santiago de Compostel·la han sumat esforços per a posar en marxa la iniciativa “Hagan Lío”, un projecte pioner de campament comú que es desenvoluparà del 29 de juliol al 3 d’agost a Barcelona. És la primera vegada que es duu a terme dins de la Confederació Càritas una iniciativa interdiocesana d’aquest tipus, que compta amb la coordinació i el suport financer de Càritas Espanyola.

Aquest nou projecte es dirigeix a un grup màxim de 60 adolescents i joves procedents dels diferents programes d’infància, adolescència i família, així com joves dels programes de voluntariat jove, amb edats compreses entre els 14 als 20 anys i dividits en dos grups: de 14 a 16 anys i de 17 a 20 anys. Es desenvoluparà, inicialment, durant dos anys i en dues zones geogràfiques diferents, i comptarà amb el suport i seguiment d’un equip de tècnics i voluntaris de les Càritas Diocesanes.

Primer intercanvi jove a Barcelona

Aquest primer intercanvi jove tindrà com a marc la ciutat de Barcelona, amb l’avantatge afegit de comptar amb zona de costa i platja a l’estiu, així com nombroses possibilitats per a gaudir les ofertes culturals i d’oci de la ciutat.

Les activitats del campament se situaran en el barri de la Barceloneta, pròxim al mar, poblat històricament des del segle XIX per pescadors i miners. En aquesta zona de la ciutat es troba el Centre d’Activitats de la Barceloneta de Càritas, on coexisteixen diversos projectes de la Diòcesi: un Centre de Formació i Alfabetització d’adults, un altre Centre Obert de nens i nenes de 6 i 13 anys, un Casal d’Adolescents de 14 a 17 anys i un altre Casal de Joves d’edats compreses entre els 18 i 23 anys.

Serà aquest Centre d’Activitats el que acollirà aquest primer any de l’intercanvi jove de Càritas Espanyola i el que facilitarà tant l’allotjament com la resta de necessitats del projecte. S’està a l’espera de decidir la ubicació del segon intercanvi jove, previst per a l’any que ve, atès que és possible que s’obrin noves possibilitats en diferents territoris de tot el país.

Objectius

Aquesta experiència pionera pretén facilitar a joves de famílies en situació de vulnerabilitat social acompanyades per Càritas noves propostes d’aprenentatge basades en l’intercanvi territorial, cultural i d’experiències amb altres grups de joves del territori espanyol.

De manera específica, les activitats programes estan dissenyades per a fomentar en els joves, acompanyats pels professionals corresponents, la seva iniciativa personal i social amb uns processos de participació i autogestió, en funció de cada edat. Aquesta experiència cerca afavorir, a més, el coneixement mutu entre joves de diferents orígens geogràfics i entorns familiars i socials, a través del desenvolupament d’actituds i aptituds que els permetin aprendre a organitzar-se, a conviure en diferents contextos, i millorar el seu procés de desenvolupament i socialització.

Prevenció a través d’un oci saludable

Pel seu propi treball d’acompanyament a famílies amb escassa capacitat per a afrontar les necessitats educatives i formatives, Càritas coneix quines són les conseqüències que té viure en una situació d’exclusió o de precarietat per al desenvolupament i la qualitat de la vida infantjuvenil. A més, existeix un risc elevat que aquesta situació d’exclusió perduri durant la vida adulta i es consolidin situacions de transmissió intergeneracional de la pobresa.

Com explica Carmen García, una de les expertes de Càritas Espanyola que han animat la posada en marxa del projecte, “pel fet que la qualitat de vida dels joves es veu minvada per les realitats que estan vivint, sorgeix aquesta iniciativa d’una experiència pilot de convivència de joves procedents de diferents Càritas Diocesanes”.

“Aquest projecte –afegeix— cerca desenvolupar activitats dirigides a l’atenció socioeducativa en el temps lliure, amb un caràcter preventiu, lúdic-educatiu i cultural, que promou el desenvolupament personal, les relacions positives i la creació d’espais de protagonisme i participació de joves procedents de diferents realitats de cadascuna de les diòcesis d’origen”.

Les opcions d’accés a un oci saludable es redueixen dràsticament en entorns de vulnerabilitat i exclusió, que solen caracteritzar-se, a més, per la generació de conflictes, incomprensió i violència. “Molts dels adolescents, malgrat estar envoltats de família i amics, senten una gran solitud, ja que no són capaces d’expressar sentiments, generar empaties amb els seus semblants i trobar solucions a problemes quotidians del dia a dia”, indica Carmen García.

D’aquí la gran importància del projecte “Hagan Lío” a l’hora d’educar als joves en l’ocupació de l’oci per a reforçar el sentit de pertinença i identitat grupal i poder satisfer necessitats personals com les relacionals, afectives i socials.

Per això, subratlla aquesta experta de Càritas, “és fonamental el treball d’orientació activa dels adolescents i joves cap a un ús propi i organitzat del temps lliure, que els ajuda a discriminar entre l’oci passiu i l’actiu, a sentir-se motivats cap a reptes i aprenentatges aliens als riscos de conductes i consums perjudicials, i a fomentar la seva autonomia en les decisions, els gustos i la incorporació de millors metes d’assoliment”.

© Càritas Diocesana de Mallorca