Càritas aporta 200.000 euros als damnificats del tsunami a Indonèsia i del tifó a les Filipines

Destina dues partides de 100.000 euros a les crides llançades per les Càritas d’aquests dos països per respondre a les emergències

Càritas Espanyola ha decidit donar suport amb un total de 200.000 euros a les crides d’ajuda llançades per les Càritas d’Indonèsia i de Filipines per respondre als programes d’emergència posats en marxa, d’una banda, després del terratrèmol i posterior tsunami que va assolar a principis d’octubre les costes orientals de les illes Cèlebes (Sulawesi) i, d’altra, a conseqüència de l’impacte del tifó Mangkhut al nord de l’arxipèlag filipí a mitjans de setembre.

Ajuda a 4.300 famílies a Indonèsia

El programa d’emergència que està executant Càritas Indonèsia, per un import total de 1.113.040 euros, tindrà una durada prevista de 12 mesos -des octubre de 2018 fins a setembre de 2019- i es posarà en marxa a les àrees més afectades dels districtes de Palu, Sigi i Donggala, dins de la diòcesi de Manado.

Els objectius prioritaris les accions d’emergència són:

– Garantir les necessitats bàsiques (aliments, estris domèstics i materials de refugi) a 4.300 famílies damnificades que es troben en situació especialment vulnerable.

– Recuperació de mitjans de vida per a 200 famílies.

– Desenvolupament de programes de prevenció de desastres en 7 comunitats.

Les activitats ja estan en curs des de principis del mes d’octubre. Les parròquies de Santa Maria i Sant Pau estan sent utilitzades com a centres de distribució de l’ajuda i com oficines logístiques de la resposta a l’emergència.

Per posar a punt la resposta a l’emergència i identificar amb claredat les necessitats més urgents, Càritas Indonèsia ha dut a terme una detallada anàlisi de carències i una avaluació de danys en 107 comunitats i 101 camps de desplaçats.

Càritas Espanyola ha alliberat una partida de 100.000 euros per respondre a la crida d’ajuda de Càritas Indonèsia.

Suport a 2.955 llars a Filipines

Càritas Filipines, per la seva banda, també ha començat a desenvolupar les accions humanitàries previstes en el seu pla de resposta a l’emergència causada pel tifó Mangkhut i l’import global puja a 376.446 euros.

L’objectiu prioritari se centra a garantir a 2.955 llars (unes 15.000 persones) afectats pel tifó al nord de l’arxipèlag les necessitats bàsiques d’aliments i ajuda de primera necessitat, així com la recuperació dels seus habitatges i mitjans de vida, i millorar la seva capacitat de prevenció davant futures emergències.

Les accions, que van començar a executar-se el setembre passat i es prolongaran fins a setembre de 2019, tenen lloc en un total de 6 diòcesi, ubicades a les províncies de Ilocos Sud, Cagayan, Isabela, Kalinga, Apayao, Benguet i Obri.

Fins a la data, Càritas Espanyola ha aportat a aquesta emergència un total de 101.500 euros.

© Càritas Diocesana de Mallorca