1ª trobada per l’elaboració del III Pla Estratègic 2019-2023 de Càritas Mallorca

És el document que marca les línies d’actuació de l’entitat de cara als pròxims 4 anys

Primera trobada per a l’elaboració del III Pla Estratègic 2019-2023 de Càritas Mallorca, un document imprescindible per orientar l’acció social que desenvoluparà Càritas Mallorca els propers quatre anys en favor de les persones en situació de risc d’exclusió social.

125 persones, agents socials de Càritas (tècnics contractats, persones voluntàries, capellans i participants de diferents projectes), varen participar en aquest primer encontre, d’una sèrie de 3 que s’han planificat durant aquest any per a la confecció del document que ha de marcar objectius i actuacions per donar resposta a les famílies i persones més vulnerables. Una trobada, celebrada al Col·legi la Puresa de Maria a Inca el passat cap de setmana,  on es va analitzar l’anterior pla estratègic, i es va apuntar el procés per la confecció del nou document.

L’acte, dirigit pel nou director de Càritas, Sebastià Serra, es va encetar amb una pregària preparada per Mn. Mateu Tous, el nou delegat de pastoral caritativa i social. Ambdós aprofitaren la ocasió per a presentar-se a aquelles persones voluntàries que encara no els coneixien després de la seva  pressa de possessió del càrrec el passat mes de novembre.

La trobada va seguir amb la intervenció del Bisbe Mn. Sebastià Taltavull  qui va reflexionar sobre el sentit de l’acció sociocaritativa que desenvolupa Càritas,  una missió que cerca ajudar a que tothom gaudeixi de les mateixes oportunitats per evitar discriminacions. Va parlar de solidaritat, sensibilització, de misericòrdia, de l’amor i del perdó com a motors de la feina per ajudar al més necessitats.

Avaluació del Pla Estratègic 2014-2018

Posteriorment va prendre la paraula Margalida Mª Riutort, qui ha estat directora de Càritas Mallorca en els darrers 5 anys, i qui va fer una avaluació de l’anterior Pla estratègic, començant amb la descripció de la situació social que hi havia entre el 2014 a 2018, una situació social que la va definir de crisi crònica ,i que va suposar que  milers de persones a les illes es quedessin sense feina, sense ingressos, amb dificultats per accedir a un habitatge, la pèrdua de drets, la fractura social… una realitat social dura i que calia de respostes.

En aquest sentit, va apuntar alguns dels canvis i millores que se varen prendre per part de Càritas Mallorca per donar resposta a aquesta realitat social. Unes millores que varen significar l’inici d’un canvi organitzatiu dins l’entitat; la reflexió del programa d’Acció de Base per millorar les intervencions; increment de recursos i serveis per donar resposta a la inserció laboral ;creació de l’empresa Eines x Inserció; impuls al projecte d’habitatge; aposta per projectes innovadors com els Centres de Distribució d’Aliments, el taller de confecció tèxtil de Koluté; cursos de manteniment d’embarcacions, la posada en marxa del camió- botiga Suma’truck; millora del registre de persones ateses.

També va fer referència a les actuacions que han quedat a mig camí o que s’han de millorar com la relació i coordinació entre parròquies i els arxiprestats; el potenciar l’animació comunitària; incrementar la participació dels participants dins l’entitat. I entre les accions que han quedat pendents destacà la necessitat de millora de la comunicació per transmetre les actuacions que impulsa Càritas i generar mobilització.

Nou pla estratègic, nova metodologia per elaborar-lo

Davant d’aquesta radiografia, la secretaria general de Càritas Mallorca, Catalina Mateu , va apuntar els 4 eixos fonamentals del futur  III Pla Estratégic. Aquest eixos giren entorn la millora de l’atenció i l’acompanyament que realitzam a les persones, la dinamització de l’acció sociocaritativa de les comunitats parroquials, la capacitat d’adaptar-nos com a organització a les noves realitats socials i la millora de la comunicació interna i externa

A patir d’aquí està previst un procés de recollida d’idees amb noves metodologies i eines colaboratives que ens permetran una major participació de tots els agents, per a poder realitzar els objectius i les actuacions concretes que donaran forma al III Pla Estratègic de l’entitat. La intenció és que hi hagi una nova trobada el proper 18 de maig per avançar em l’elaboració  del III Pla Estratègic de Càritas Mallorca.

Un procés de participació més obert

El passat pla estratègic va comptar amb la participació de tècnics contractats i un gran nombre de persones voluntàries.

Pel nou pla, des de Càritas, es vol donar una passa més i ampliar la participació a altres col·lectius que tinguin relació amb l’entitat i que puguin donar el seu punt de vista: persones que estiguin participant o que hagin participat als nostres projectes; delegacions i altres entitats d’Església, capellans, diaques i seminaristes.

Esperam que així sigui un procés més enriquidor perquè el nou Pla Estratègic de Càritas Mallorca reculli les demandes de tots els col·lectius de l’àmbit de l’acció social.

© Càritas Diocesana de Mallorca