Fes-te Subscriptor

Una bona part dels fons que Càritas Mallorca destina a la seva acció provenen d’aportacions voluntàries de persones o entitats que desitgen comprometre’s amb les persones necessitades o en risc d’exclusió mitjançant la seva col·laboració econòmica de forma continuada.
Gràcies a totes les aportacions dels subscriptors, Càritas pot seguir atenent molts col·lectius que ho necessiten i continuar ajudant al desenvolupament i promoció de les persones.
Ser subscriptor de Càritas Mallorca suposa comprometre’s a fer una aportació periòdica a l’entitat. 
Per fer-se subscriptor de Càritas empleni el nostre formulari online o enviin aquest formulari cumplimentat per correu ordinari a la nostra adreça:
Caritas Mallorca
Carrer Seminari, 4
07001, Palma de Mallorca
Illes Balears
Important: Aquest donatiu es objecte de desgravació a l’impost de la Renda de les Persones Fí­siques.
També podeu entrar a la pàgina http://www.haztedecaritas.com/ca i fer-vos de Càritas.
© Càritas Diocesana de Mallorca