Donatius

La vostra aportació és molt important!
 
Càritas Mallorca té una sèrie de programes d’intervenció social que s’esforcen per la promoció de les persones i grups en situació de pobresa o exclusió social.
Que la societat sigui més justa i solidària és una tasca en la qual tots ens hem d’abraonar segons les nostres possibilitats.

 

Què feim amb el vostre donatiu?
Destinar-lo í­ntegrament a les activitats que Càritas Mallorca realitza i que podeu consultar a la MEMÒRIA 2015, que trobareu a Publicacions de la nostra Pàgina WEB.

 

Podeu fer-lo mitjançant
1. Amb una quota fixa a través del compte bancari que ens faciliteu.
2. Amb un donatiu a través de la nostra pàgina web.

3. A través de Paypal.
 

3. Amb un donatiu puntual a través d’un dels comptes bancaris següents:

CAIXABANK:  ES04 2100 0011 8902 0098 3959
COLONYA CAIXA POLLENÇA:   ES67 2056 0004 4142 1800 0173
BANCA MARCH:   ES97 0061 0029 1912 0102 0116
Per Campanyes Internacionals:
BANKIA:  ES38 2038 3434 7160 0014 3313
**Per poder desgravar a Hisenda indicar el nom i el NIF.**
© Càritas Diocesana de Mallorca